Rakennettu ympäristö tuottaa 40 % Suomen hiilidioksidipäästöistä. Tavoittaakseen vuodelle 2030 asetetut ilmastotavoitteet, hiilijalanjäljen tulee pienentyä. Yhtenä keinona on Kuntarahoituksen vihreä raha. Viime vuonna rahoituksen määrä oli jo 1,5 miljardia euroa. Haluaisitko olla mukana kilpailussa?

Kunnan rakennuttaminen on ilmastonmuutoksen torjuntaa
Vihreä raha on jo noussut Kuntarahoituksen suurimmaksi rahoitusinstrumentiksi. Viime vuonna kunnat ja niiden hallitsemat yhtiöt aloittivat yli sata uutta projektia vihreän rahoituksen turvin, ja lisää on tulossa. Korjausvelan ja puurakentamisen kasvun kautta vihreälle rahoitukselle on nyt selkeitä kohteita.

Kuntarahoituksen rahoittamille hankkeille on tunnusomaista kuntien yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, minkä vuoksi vihreän rahoituksen voidaan nähdä edistävän uudenlaisten kumppanuuksien ja toimintatapojen sekä uuden kestävän liiketoiminnan syntymistä. Kuntien motivaattorina käyttää vihreää rahoitusta on myös lainan matalampi korkomarginaali.

Yhteiskunnallinen rahoitus luo uutta vastuullisuutta
Ympäristöön ja ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvän rahoituksen lisäksi Kuntarahoitus toi tänä vuonna markkinoille yhteiskunnallisen rahoituksen instrumentin. Sen avulla rahoitetaan hankkeita, joiden tarkoitus on edistää yhdenvertaisuuden, yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin tai alueen elinvoiman toteutumista. Tällaisia ovat esimerkiksi erityisryhmien asuntohankkeet tai terveydenhuoltoon ja koulutukseen liittyvät projektit.

Yhteiskunnallinen rahoitus luo rakennushankkeeseen ryhtyvälle syyn käyttää hankintalain mukanaan tuomia mahdollisuuksia kilpailuttaa urakoitsijat muunkin kuin hinnan kautta. Kuntarahoitus kertoo, että tänä vuonna sen tarkasteluun tulee nimenomaisesti niin ympäristövastuunsa kuin sosiaalisen vastuunsa kantavat hankkeet, joiden toteuttajien vastuullisuutta tarkastellaan positiivisessa valossa: edelläkävijät saavat todella arvokkaan referenssin työstään.

Uusi rahoitus on täällä. Ota omasi ja menesty.
Vihreällä rahalla rahoitettujen projektien kohdalla elinkaaren mukainen arviointi ottaa huomioon myös rakentamisen aikaisen toiminnan. Kiertotalous, ihmisoikeuksien toteutuminen ja työturvallisuus ovat seikkoja, joiden viestintä on yhä tärkeämpää, kun hankkeeseen ryhtyvä valitsee oman arvoketjunsa toteuttajat. Nyt on hyvä hetki tarkastella oman toiminnan vahvuuksia vastuullisuuden kannalta. Miten kertoa niistä päättäjille? Anna kilpailuetusi näkyä, ja olet mukana uudessa taloudessa. Ota yhteyttä, ja katsotaan paras polku kannattavaan tulevaisuuteen.