Diana Care, Ystäväsi arjessa

Seniorien kotihoidossa yksityisten palvelujen osuus on koko ajan kasvussa. Kaupunkien käyttämät palvelusetelit sekä ostovoimaisen vanhusväestön määrä luovat markkinan, jossa pienetkin yksityiset palvelutuottajat voivat kehittää omaa liiketoimintaansa. Diana Care Oy, vuodesta 2008 toiminut pieni palveluyritys, tuottaa omaan konseptiinsa nojaavia senioripalveluita pääkaupunkiseudulla. Raudan luoma visuaalinen ilme sekä palvelulupauskehitys ovat antaneet myös pienelle yritykselle toiminnan edellytykset alalla, jossa mikroyritysten kilpailu on erittäin kovaa.

Diana Care, K&K lehtimainos.
Diana Care esite