Rala, Pisa-kassi.

Rakentamisen Laatu RALA ry on suomalaisen rakentamisen laadun airut, jonka tehtävänä on luoda toimialalle lähtökohdat, joiden avulla päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Puolueeton ja luotettava RALA mahdollistaa omilla tuotteillaan rakennusalan yrityksille sekä rakentamisen tilaajille mahdollisuuden arvioida rakentamisen laatua. Työtä kuitenkin vielä riittää, sillä Suomessa rakennusala on pirstaloitunut suurten yritysten jälkeen mittavaksi alihankinnan ketjuksi, jossa rakentamisen laadun sanasaattajalla on edelleen kerrottavaa.

RALAn ja Raudan yhteistyönä on tuotettu niin RALAn omien tuotteiden taktista markkinointia kuin luotu RALAsta yhä voimakkaampaa julkista keskustelijaa, joka voi arvioida rakentamisen laatuun liittyviä kysymyksiä aina saman periaatteen kautta: ratkaisuja rakentamisen laatuun. Toiminnallinen ja etsivä tapa on keino, jolla tehdään parempaa rakennettua ympäristö meille kaikille.

RALA, Rakentamisen laatu, esite.
RALA, Mikä on sinulle tärkeintä, esite.