Ammattijärjestöjen vaalien kiinnostus ja niihin osallistuminen ovat kokeneet laskusuhdannetta kaikki viime vuodet. Sähköliitto päätti panostaa vaaleihinsa erilaisella lähestymisellä. Mukaan tuotiin huumoria ja viestinnän kanavissa painotettiin sosiaalista mediaa, liikkuvalla kuvalla.

Sähköliitto, vaalit. Anna äänesi kuulua! -lehtimainos.
Sähköliitto, vaalit. Vain annettu ääni vaikuttaa! -lehtimainos.

Tulokset puhuivat puolestaan. Vuosien laskun jälkeen äänestysprosentti kääntyi nousuun, oma jäsenistö kiitti onnistuneesta kampanjasta. Voikin todeta, että liittovaalit eivät ole konseptina vielä poissa tästä ajasta, vaan tärkeintä on kommunikoida jäsenistöä kiinnostavalla tavalla.

Sähköliitto, Työpaikkatoiminnan opas -esite.
Sähköliitto, jäsenhankinta-esite.
Sähköliitto, työtaisteluohjeet-esite.