Tietoala kampanja

Tietoala ry:n kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka työskentelevät tietotekniikan palvelualalla; yrityksissä jotka tuottavat ohjelmistoja, tarjoavat tietotekniikan käyttämiseen liittyviä palveluja, konsultointia, tietokantapalveluita tai sisällöntuotantoa.

Mainonnan lähtökohtana olivat ammattinimikkeet, mutta arvoissa ja asenteissa kirjo oli laaja. Toisin kuin useimmilla kansalaisjärjestöillä, ammattiliittojen jäsenistö/potentiaalit ovat asenteiltaan heterogeenisempi ryhmä. Näistä lähtökohdista Tietoalan kampanjan keskeiseksi lähestymiskulmaksi otettiin järjestäytymisen tuomat funktionaaliset edut. Keskeisinä teemoina olivat sairausajan palkat, ylityökorvaukset, lomarahat ja minimipalkat: asioita, jotka ovat palkansaajille mahdollisia ammattiliittojen solmimien työehtosopimusten kautta.

Kampanjan keskeisinä mediavälineinä käytettiin sosiaalista mediaa ja tietotekniikan ammattijulkaisuja. Kampanja on toiminut hyvin ja jatkuu edelleen.

Tietoala, minimipalkka, lehtimainos.
Tietoala, esite, kesäloma.