Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat koko Suomen vastuullisin asia.

Suomen muuttuva sote-maisema kysyy yhä parempaa viestintää ja oman toiminnan suuntaa kaikilta alan operaattoreilta. Jako julkiseen ja yksityiseen palvelutuottajaan on keinotekoinen: tärkeintä on rajat ylittävä laatu sekä selkeä kommunikaatio koko yhteiskunnan parhaaksi.

Raudan osaaminen niin vastuullisuudessa, yhteiskunnan rakenteiden ymmärtämisessä kuin viestinnän ja  markkinoinnin parhaissa käytänteissä tuottavat lisäarvoa, joka mitataan erityisesti nyt, kun julkinen keskusteluilmapiiri on tulehtunut koko toimialaa leimaavaksi.

Lääkemarkkinointi

Olemme luoneet lääkemarkkinointia jo kahdenkymmenen vuoden ajan. Lääkemarkkinoinnin oma ”kieli” sekä vaativan kohderyhmän edellyttämä viestisisältö ovat meille tuttuja: oma lääkemarkkinoinnin tiimimme on ollut yhdessä jo viidentoista vuoden ajan. Näin voimme varmistaa sujuvan materiaalituotannon ilman ylimääräisiä korjauskierroksia.
Teemme markkinointia niin resepti- kuin OTC-lääkkeiden puolelle ja olemme lokalisoineet eri brandien materiaaleja soveltuviksi Suomen lääkemarkkinoille.

Olemme suunnitelleet markkinointiviestintää seuraaville terapia-alueille:
  • verenpaine
  • diabetes
  • kipu
  • astma ja allergia
  • kuivasilmäisyys
  • rokotteet

Oheiset työnäytteet on koottu vuosien varrelta ja edustavat eri terapia-alueita, eikä niitä enää käytetä ko. tuotteiden markkinointiin tai myynninedistämiseen. Emme tällä hetkellä toimi kaikilla esittämillämme terapia-alueilla.

Rauta Sustainability Services

Rauta Sustainability Services

Rauta Sustainability Services

Mainostoimisto Rauta

Rauta Sustainability Services

Rauta

A kaikki vastuullisuusviestinnästä Ö