Ympäristöministeriö julkaisi vuonna 2017 vähähiilisen rakentamisen tiekartan. Sen mukaan rakennusten elinkaaren vähähiilisyys tulee osaksi rakennusmääräyksiä 2020-luvun puoliväliin mennessä. Vähähiilisyys on myös osana maankäyttö- ja rakennuslain käynnissä olevaa kokonaisuudistusta. Vastuullisuus rakentamisessa on jo nyt läsnä, mutta viranomaisten ohjaus on vielä tulollaan. Aika oman vastuullisuuden rakentamiseen on nyt.

Yksi mainonnan tärkeimmistä tehtävistä on toimia myynnin työkaluna, jotta myynnillä on mahdollisuus onnistua parhaalla mahdollisella tavalla.

Rakentamisen ja kiinteistötoimialan palveluita ostavat niin ammattilaiset kuin maallikot.

Ammattiostaja hankkii tarvitsemansa palvelun eri tavoin kuin esimerkiksi taloyhtiön hallitus. Molemmille kohderyhmille tarvitaan räätälöity viesti, jolla yritys voi erottua kilpailijoistaan.

Rakentaminen ja kiinteistöjen kunnossapito ovat korkean sidonnaisuuden päätöksiä.

Taloudellisesti merkittäviä päätöksiä arvioidaan eri kriteereillä kuin vaikkapa päivittäistavaran ostamista. Mielenkiinto herätetään tunnetasolla ja asiakkuus hankitaan informatiivisella viestinnällä, mutta kaikkea ei voida kertoa yhdellä kertaa.
Rakennus- ja kiinteistötoimialan palveluiden ostaminen on vaiheittainen prosessi. Jotta mainonnalla saadaan tuloksia, pitää viestin olla kohdennettu kuhunkin päätöksentekovaiheeseen sopivaksi.

Räätälöidyt viestit myyvät paremmin.

Eri ostoprosessin vaiheessa asiakas on kiinnostunut eri asioista
  • Kun valitaan miltä yhtiöiltä pyydetään tarjoukset, ovat mielikuvalliset seikat keskeisempiä.
  • Lopullista päätöstä tehtäessä informatiivisuus, referenssit, luotettavuus nousevat tärkeämpään rooliin.
  • Paras myynnin tulos syntyy, kun oikea viesti on oikeassa hetkessä.

Tuotamme myynnin välineet, joilla kommunikoitte asiakkaillenne tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Toimialaosaamisemme yhdistettynä vastuullisuuden asiantuntijuuteen tarjoaa parasta palvelua markkinointiinne.

Rauta Sustainability Services

Rauta Sustainability Services

Rauta Sustainability Services

Mainostoimisto Rauta

Rauta Sustainability Services

Rauta

A kaikki vastuullisuusviestinnästä Ö