Blogi2021-12-28T15:58:15+02:00

Yhteiskunnallisella brändillä on erityishaasteensa

Brändin ”keksijänä” yleisesti pidetään William Bernbachia, joka oli huomannut, että aika oli ajanut ainutlaatuiseen myyntiväittämään perustuvan USP-mainonnan ohi. Kilpailevien tuotteiden lisääntyessä ja niiden samankaltaistuessa ainutlaatuisia eroja tuotteiden välillä oli [...]

27.4.2023|Categories: Mainonta, Viestintä, Yhteiskunnallinen viestintä|

Varain- ja jäsenhankinta; onnistu somessa

Sosiaalisen median kanavat ovat monille järjestöille hyviä jäsenhankinnan ja varainkeruun välineitä. Ne ovat kontaktihinnoiltaan edullisia ja niiden kohdentuvuus on hyvä, etenkin verrattaessa perinteisiin massamedioihin. Mainoksesta suora linkki omille verkkosivuille, [...]

27.4.2023|Categories: Mainonta, Viestintä, Yhteiskunnallinen viestintä|

Biodiversiteetti rakennusalalla – RT:n julkaisu heinäkuulta

Kesälomien ja muun maailman melskeen alle on jäänyt heinäkuussa Rakennusteollisuus ry:n (RT) julkaisu ”Biodiversiteetti rakennusalalla”, joka käsittelee rakentamisen ja rakennetun ympäristön vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen. Luonnon monimuotoisuus ja luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut [...]

1.9.2022|Categories: GRI, Rakentaminen, Yritysvastuu|

GRI:n kommentit tulevaan kestävyysraportointidirektiiviin: liikaa yksityiskohtia, liian vähän tietoa

Valmisteilla oleva EU:n kestävyysraportointidirektiivi, CSRD, on kesän aikana ollut lausuntokierroksella eri sidosryhmissä. Yksi kommentteja jättänyt osapuoli on GRI, joka toimii myös EU:n valmistelevan elimen, EFRAGin, ”preferred partner” -kumppanina. Erittäin [...]

22.8.2022|Categories: GRI, Yritysvastuu|

Ilmastonmuutos kiihdyttää inflaatiota

Viljelyalojen pieneneminen johtaa tarjontainflaatioon. Monet ruokakasvit, kuten eri viljat, riisi, maissi, kahvi, kaakao, tee jne. kärsivät viljelyalojen pienenemisestä lähinnä kuumuuden ja kuivuuden johdosta. Ilmastomuutoksen edetessä tilanne vain pahenee, jolloin [...]

19.8.2022|Categories: GRI, Yhteiskunnallinen viestintä, Yritysvastuu|

Uusi GRI Universal Standards -raportointi alkaa vuoden 2023 alusta

EU:n pakollisen CSRD-raportointidirektiivin voimaantulo siirtyi hieman. Direktiiviä aletaan soveltaa asteittain seuraavan aikataulun ja rajojen puitteissa: • 1.1.2024 alkaen listatut yli 500 henkilöä työllistävät yritykset • 1.1.2025 alkaen listatut ja [...]

15.8.2022|Categories: GRI, Yritysvastuu|
Go to Top