Euroopan komissio julkaisi 26. kesäkuuta 2017 ensimmäiset ohjeensa koskien direktiivi 2014/95/EU tulkinnasta. Kyseinen direktiivi määrittelee tiettyjen suurten yritysten velvollisuutta julkistaa vuosittain ei-taloudellisia sekä monimuotoisuutta koskevia tietoja. Käytännössä tämä tarkoittaa vastuullisuusraportoinnin muotoutumista osaltaan pakolliseksi nykyisen vapaaehtoisen raportoinnin sijaan.

Direktiivi itsessään on johdonmukainen osa kehitystä, jossa EU pyrkii yhdenmukaistamaan sekä lisäämään yritysten avoimuutta kaikissa sisämarkkinoiden jäsenmaissa. Direktiivin perusteluissa Euroopan parlamentti toteaa seuraavasti: ”Muiden kuin taloudellisten tietojen julkistaminen on tärkeää, jotta voidaan siirtyä hallitusti kestävään maailmantalouteen, jossa yhdistetään pitkän aikavälin kannattavuus sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja ympäristönsuojeluun.”

Tilikaudella 2017 voimaanastuva direktiivi koskee yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä (pörssiyhtiöt, vakuutuslaitokset, luottolaitokset), joiden työntekijämäärä tilikauden aikana on keskimäärin 500. Ensimmäiset direktiivin mukaiset raportit julkaistaan siis jo puolen vuoden kuluttua, joten nyt julkaistut komission ohjeet tulevatkin jo akuuttiin tarpeeseen.

Ohjeissa korostetaan olemassa olevien vastuullisuus- ja monimuotoisuusraporttikehikoiden käyttöä, mutta mitään suoraa mallia raporttiin ei vaadita.

GRI:n raporttimalli tarjoaa kuitenkin erittäin selkeän tavan lähestyä direktiivin vaatimuksia niin sen periaatteiden kuin itse sisällön kannalta. GRI:n olennaisuutta, tasapainoa, ymmärrettävyyttä, eteenpäin katsovaa ja sidosryhmien näkökulmaa korostavat periaatteet ovat täysin yhteneviä direktiivin kanssa ja itse sisällön suhteen jo nykyinen GRI G4 – kehikon käyttö tarjoaa täysin riittävän tietomäärän.

Suurin harppaus tulee niille yrityksille, jotka ovat direktiivin alaisia, mutta eivät ole aikaisemmin yritysvastuuseen liittyviä tietoja keränneet eivätkä myöskään asiasta raportoineet. Tähän tarjoamme luonnollisesti apuamme, joten kilautahan meille tai pistä postia osoitteeseen timo.rantanen@rauta.fi, niin tavataan.

Direktiiviin voi tutustua täällä.