19. lokakuuta 2016 julkaistiin GRI:n vastuullisuusraportoinnin uusin evoluutio, GRI Standards. Uudistettu raportointikehikko antaa mallin raportointiin, joka keskittyy yhä paremmin yritysten liiketoiminnan vaikutukseen sitä ympäröivässä yhteiskunnassa. Tämä kehitys on linjassa muiden kansainvälisten standardien kanssa sekä jaetun arvon käsitteen, Shared Valuen, kanssa.

Samana aamuna pidettiin GRI:n toimesta ensimmäinen aiheen esittelyseminaari. Ohessa hieman tärkeimpiä kuulemiani seikkoja uudistuneesta ohjeistosta. Asiaa on toki merkittävästi enemmänkin, mutta nämä seikat ovat mielestäni aiheita, joista käy ilmi uuden Standardin keskeinen lähtöajatus: Shared Valuen toteutumisen mittaaminen.

1. Vastuullisuuden rajojen määrittäminen

Vastuullisuuden rajat määritetään Standardin mukaan siten, että jokaisen yksittäisen ”topicin” rajat määritetään yksilöllisesti. Tämä tarkoittaa, että raportista tulee käydä ilmi, missä kohdin yhtiön arvoketjua kyseinen ”topic” vaikuttaa sekä miten organisaatio liittyy ko. ”topicin” vaikutuksiin. ”The topic Boundary now describes where the impacts occur for each material topic, and the organization’s involvement with the impacts (e.g. wheter it causes, contributes to, or is directly linked to the impact trough a business relationship)”

Ero on merkittävä G4:n käytäntöön vastuullisuuden rajojen määrittelystä ja korostaa organisaation roolia ympäröivän yhteiskunnan jäsenenä.

2. Selvyyttä termeihin

GRI Standards määrittelee tarkemmin raportoinnin kieltä aina yksittäisistä termeistä (worker/employee) GRI:n sisäiseen terminologiaan. Yksi tärkeimmistä terminologian selvennyksistä on sanan ”impact” (vaikutus, oma suomennos) määrittely. ”Impact”-sanalla tarkoitetaan organisaation vaikutusta ympäröivään talouteen, ympäristöön tai sosiaaliseen tilaan, EIKÄ vaikutusta organisaation liiketoimintaan.
Tällä on erityisesti merkitystä määriteltäessä yhtiön olennaisuusanalyysissä esille tulleita aiheita ja on yksi esimerkki Shared Value -ajattelusta uudessa raportointikehikossa.

3. Olennaisten aiheiden raportoiminen

Omassa työssäni olen monesti törmännyt siihen, että organisaation liiketoiminnassa on olennaisuusanalyysissä noussut esiin aiheita, joita GRI ei käsittele eikä niihin ole löydettävissä mittareita (esimerkiksi eläinten hyvinvointi). Nyt uudistettu Standards neuvoo kertomaan aiheen sekä siihen liittyvät johtamisen järjestelmät: tämä selkeyttää merkittävästi raportin laadintaa ja antaa paremman kuvan organisaation toiminnan vaikutuksista kuin se, että yhtiölle tärkeitä aiheita on yritetty hieman väkisinkin puristaa G4:n raameihin.

4. GRI Standards ei ole GRI G5

Vaikka niin muoto kuin kielikin ovat uudistuneita uudessa GRI Standards:ssa, niin GRI G4:n tärkeimmät linjaukset (sidosryhmälähtöisyys, johtamisen järjestelmät, olennaisuus) ovat edelleen voimassa. Samoin merkittävä osa indikaattoreista (uusi termi: indicator > disclousure) on samoja, joskin uudelleennumeroituja.

5. ”In accordance” -raportointi ja ”Selected Standard” -raportointi

Kuten uudesta nimestäkin voi päätellä, on GRI:n tarkoituksena luoda standardoitu raportoinnin kehikko, jossa jokainen raportoiva organisaatio tekisi raportin, jossa Standardin kaikki kohdat ovat käsitelty. G4:stä tutut ”Core” ja ”Comprehensive” -mallit ovat edelleen olemassa, mutta ”In accordance” on tulevaisuuden malleista siis se suositeltavin.
Mukaan on otettu myös ”Selected Standard” -malli, joka on erityisesti ajateltu niihin tilanteisiin, jossa esimerkiksi PK-yritykseltä kysytään omassa arvoketjussaan (lue jakelutie) tiettyjä, esimerkiksi ympäristövastuuseen liittyviä kysymyksiä. Tällä tavoin yritys voi raportoida vain yksittäisestä vastuullisuuden osa-alueesta siihen liittyvien johtamisen järjestelmien lisäksi.

LOPUKSI

Muutos, joka uudesta Standardista seuraa, on mielestäni positiivinen. Se vie raportointia lähemmäs Creating Shared Value -ajattelua, jossa yhtiön rooli ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutteisena jäsenenä saa sille kuuluvan äänensä.
Tulossa onkin mielenkiintoisia hetkiä uuden ohjeiston parissa, kun pyrimme löytämään (taas) uuden kielen vastuullisuuden saamiseksi yhä ymmärrettävämpään muotoon. Ottakaahan yhteyttä, niin pohditaan yhdessä!