Venäjän toimet ovat johtamassa siihen, että EU nopeuttaa siirtymistä fossiilittomiin energian tuotantomuotoihin. Jos/kun Venäjä käyttää energiaa aseena painostaakseen  EU:ta taipumaan mm. Venäjän geopoliittisista vaatimuksiin, niin EU:n on käytännössä pakko irrottautua Venäjän energiatuonnista.
Jos Venäjältä ostettu energia vain korvataan tuonnilla muualta, niin EU ajaisi itsensä pitkäaikaisempaan kalliin energian aikaan. Toki näin käykin, mutta väliaikaisesti. Lisäämällä investointeja voimakkaasti esim. tuuli-, aurinko- ja vuorovesivoimaan sekä vetyyn, EU irrottautuu vähitellen fossiilisista energiamuodoista. Kaiken lisäksi uusien energiamuotojen ”raaka-aine” on ilmaista ja mahdolliset myyntiboikotit ovat mahdottomia.

Ehkäpä jo 5–10 vuoden aikaperspektiivillä uudet energiamuodot tuovat meille ylivoimaista hintakilpailuetua, sekä vapauttavat meidät siltä painostukselta, mihin fossiiliset energiat ovat meidät altistaneet.