Ilmastonmuutoksen merkitys kiinteistösijoittamisessa kasvaa merkittävästi myös Suomessa. Jones Lang LaSallen Suomen yhtiön toimitusjohtaja Tero Lehtonen nimesi HS:n haastattelussa tammikuussa 2021 ilmastonmuutoksen tärkeimmäksi muutostrendiksi kiinteistömarkkinoilla. Kansainvälisesti ilmastonmuutoksen vaikutukset kiinteistömarkkinoilla ovat jo näkyneet pidempään.

Kuten sijoitustoiminnassa aina, pääoman tuotto on liikkeelle paneva voima. ESG-painoitteiset rahoitus- ja investointipäätökset perustuvat vähentyneeseen markkinavolatiliteettiin, eli käytännössä parempaan riskienhallintaan keskipitkissä ja pitkissä sijoituksissa, joita kiinteistöala erityisesti tarjoaa.

Euroopassa sekä julkinen säätely että toimialan suurimmat organisaatiot osoittavat suuntaa sijoittajille kohti vastuullisempaa markkinaa. INREV, Euroopan listaamattomien kiinteistösijoittajien edunvalvontajärjestö, julkaisi vuonna 2019 ensimmäiset vastuullisen sijoittamisen ohjeensa ja nyt ohjeistoa käytetään jo laajalti sijoituspäätösten apuna.

Kun kotimaisessa sijoitusmarkkinassa ulkomaisten sijoittajien rooli on voimakkaassa kasvussa, on oletettavissa vastuullisuusvaatimusten kasvu kiinteistöjen kehitys- ja rakennuttamistoiminnoissa.

Voidakseen vastata kiinteistömarkkinan lisääntyviin vastuullisuusvaatimuksiin konsulttiyritys KPMG ehdottaa neljää toimintamallia alan yrityksille:
1. energiatehokkuus: tulevaisuuden rakennuksen tulee olla vähintään energiaomavarainen tai tuottaa lisäenergiaa lähialueelleen.
2. kiertotalous: jokaista rakennusta on ajateltava materiaalipankkina. Saneerauksen yhteydessä on mahdollisuus kierrättää purettavia raaka-aineita muihin kohteisiin.
3. biodiversiteetti: tiheään rakennetuilla, urbaaneilla alueilla biodiversiteetti tulisi ottaa jo hanketta suunnitellessa huomioon.
4. ilmastonmuutokseen sopeutumisen johtaminen: toimialan tulee ottaa johto valmistellessaan omia työntekijöitään, asukkaitaan ja liiketoiminnan harjoittajia tulevaan.

Miten yrityksesi on varustautunut ilmastonmuutokseen ja sen luomiin mahdollisuuksiin? Kysy meiltä lisää. Löydämme kilpailuedut myös muuttuvassa maailmassa.