Kesäkuussa Rakennusteollisuus ry:n julkaisema Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 –tiekartta jäi pienelle huomiolle koronapandemian johdosta, mutta itse raportti antaa varsin hyvän kuvan kotimaisen rakentamisen ympäristötoimien merkityksestä sekä kehityskohteista. Kiinnostavinta antia on raportin ”Innovatiiviset ratkaisut” –osa, jossa teknologioiden kehittämisellä puututaan itse rakentamisen hiilijalanjälkeen.

Reaktiivinen vai proaktiivinen, kas siinä pulma
Reaktiivinen päästöjen vähentäminen lähtee raportin mukaan regulaation kiristymisestä: tämä tie johtaa päästöjen vähentymiseen seuraavien vuosikymmenten aikana, mutta yritysten proaktiivinen lähestyminen ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaatimuksiin nopeuttaisi koko nopeuttaisi toimialan tavoitetta hiilineutraalisuudesta.
Raportin mukaan ”… päästöt pienenevät kunnianhimoisemmassa skenaariossa 53 prosenttia 2035 mennessä ja 88 prosenttia 2050 mennessä. Päästökaupan lisäksi suuri päästösäästö syntyy sementinvalmistuksen hiilidioksidipäästöjen talteenoton ratkaisuista (CCS) sekä teräksenvalmistuksesta vetypelkistyksen avulla.”
Molemmat raportin mainitsemat ratkaisut ovat suuria investointeja vaativia ja siten myös epävarmuuksia sisältäviä: proaktiivinen lähestyminen hiilitaseen parantamiseen onkin raportin mukaan helposti vain suurten yritysten aktiivisuuden varassa.

Pienemmälläkin voi vaikuttaa
Toimialan veturiyritysten velvollisuus hiilitaseen parantamisessa on tulevaisuuden kannalta erityisen tärkeää, mutta tärkeää on myös vastuullisten toimintatapojen siirtyminen koko rakentamisen arvoketjuun.
PK-yritysten kilpailumahdollisuus koko toimialaa läpileikkaavassa muutoksessa vaatii myös aktiivista toimintaa: omien prosessien kehittäminen vastuullisuuden näkökulmasta ja niistä viestiminen parantaa kilpailukykyä tilanteessa, jossa toisaalta yhteiskunnan sääntely lisääntyy kun samalla isojen tilaajien omien prosessien hallinta vaatii yhä parempia alihankinnan ketjuja vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseen.
Kulunut klisee ”Muutos on mahdollisuus” on todellakin rahanarvoista totta: uusien, vastuullisten kilpailuetujen hetki on nyt, myös pienemmässä mittakaavassa kuin portlandsementin uudisvalmistamisessa. PK-yritys, kun tiedät, miten parannat omaa liiketoimintaasi vastuullisemmaksi, anna myös asiakkaasi tietää siitä. Ota yhteyttä meihin, niin kerromme lisää.

Vähähiilinen rakennusteollisuus 2035 -tiekartta on laadittu Rakennusteollisuus RT:n, ympäristöministeriön ja eri sidosryhmien yhteistyönä. Toteutuksesta on vastannut Gaia Consulting Oy ja työn on rahoittanut TT-säätiö.