IPCC:n eli hallitusten välisen ilmastopaneelin kuudes raportti julkaistiin maaliskuun 1. päivänä. Aikaisemmista raporteista poiketen sen kieli oli hyvin suoraviivaista: mikäli ilmastonmuutoksen torjuntaan ei ryhdytä juuri nyt, on se kohta jo myöhäistä. Koska aikaisempien raporttien löydökset ovat vaikuttaneet lainsäädäntöön, niin täällä Suomessa kuin koko Euroopan Unionissa, voi varmuudella olettaa näin käyvän nytkin.

Raportti jakaantuu kahteen pääjaksoon, luonnon ja ihmisen luomiin ekosysteemeihin. Yksi tärkeimmistä ihmisen luomista ekosysteemeistä on kaupunki. Urbanisaatio jatkuu edelleen voimakkaana kaikkialla maailmassa ja erityisesti se näkyy rannikkoalueiden kaupungistumisena. Lähes 900 miljoonaa ihmistä asuu alueilla, joissa ilmastonmuutoksen tuomat riskit voivat toteutua lähitulevaisuudessa merenpinnan nousun myötä.

Raportin mukaan rakentaminen, sen kaikkien osiensa kautta (kaavoitus, suunnittelu, rakennusmateriaalit, rakennusprosessi, elinkaaren aikainen käyttö), on keskeisessä asemassa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa sekä muutoksen vaikutusten vähentämisessä. Koska urbanisaatio on lähes vääjäämättömästi etenevä prosessi, rakennusalaa kohtaan esitetään merkittäviä vaatimuksia sen toiminnan systeemisen muutoksen edistämisessä: ympäristön suojelemiseen tarkoitetut toimet eivät enää riitä, vaan toimialan on muututtava uudistajaksi. Climate resilient development, ilmastokestävä kehitys, on raportin keskeinen käsite. Nykyinen rakentaminen sisältää riskejä, jotka vaikuttavat niin biodiversiteetin säilymiseen kuin ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Ilmastokestävä rakentaminen taas antaa mahdollisuuden parempaan tulevaisuuteen, mutta sen saavuttamiseksi kaikkien rakentamiseen osallistuvien tahojen tulee muuttaa toimintaansa.

Koska raportti on valtioiden välisten yhteistyöorganisaatioiden tuottama, niin ratkaisu rakentamisen kehitykseen on nopeasti ja merkittävästi kiristyvä regulaatio. Suomalaiseen rakennusalaan nämä uudistuneet pelisäännöt tulevat vaikuttamaan voimakkaasti. Samalla muuttuva toimintaympäristö luo merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia niille yrityksille, jotka tarttuvat tilaisuuteen olla väistämättömän muutoksen edelläkävijöitä. Suomessa on jo nyt rakennusalan yrityksiä, joiden tuotekehitys on osa globaalia kehitystä.

Hyppää muutoksen kelkkaan ja kerro se muillekin. Me autamme sinua matkalla.