”Julkisiin hankintoihin käytetään vuosittain summa, joka vastaa noin puolta kuntien ja valtion verotuloista. Siksi hankintojen on oltava osa johdon työkalupakkia, oli kyse sitten taloudellisten, sosiaalisten tai ekologisten tavoitteiden saavuttamista.” Nämä ovat kuntaministeri Sirpa Paateron saatesanat syyskuun puolivälissä julkaistussa ”Kansallinen julkisten hankintojen strategia 2020” -ohjelmassa. Mikäli et ole vielä tutustunut ohjelmaan, niin nyt on hyvä hetki tehdä niin.

Mistä strategiassa on kyse?
Ensisijaisesti strategian tavoitteena on ohjata julkista hankintaa kohti parempaa vastuullisuutta niin sosiaalisten oikeuksien toteutumisessa kuin ympäristöarvojen huomioon ottamisessa. Hankintalaki on jo mahdollistanut muunkin kuin pelkän kokonaisedullisimman hinnan hankinnan perusteluna. Uusi strategia muuttaa hankintakriteerejä voimakkaasti. Siinä määritetään toimenpiteet sekä seurantamittaristo vastuulliselle hankinnalle.
Toimialoista esiin nostetaan erityisesti rakennusala, jonka harmaan talouden torjuntaan sekä ihmis- ja työelämäoikeuksien valvontaan kiinnitetään erityistä huomiota. Helsingin Sanomissa syyskuussa julkaistussa vastineessa ministeri Paatero mainitsee esimerkkinä Senaatti-kiinteistöt, jonka rakennushankkeissa on käytössä malli, jonka avulla edellä mainittuja seikkoja valvotaan. Samoin hiilineutraalisuustavoitteet asettavat erityisesti rakennusalan hankintamenettelyissä elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten arvioinnin yhä keskeisempään rooliin.

Miten valmistautua?
Muutos on jo alkanut. On hyvä hetki tarkastella omaa toimintaa ja varmistaa, että myös kommunikointi toiminnasta on sillä tasolla, että pysyy mukana uudistuvan Suomen tärkeimmissä projekteissa. Oheisesta linkistä pääset lataamaan itse strategian. Lue, mieti ja ota yhteyttä. Varmistetaan, että bisnes sujuu vielä huomennakin.
>> Kansallinen julkisten hankintojen strategia 2020 (pdf)