Euroopan unioni ei lomaillut heinäkuussa, vaan julkaisi kestävyysraportointidirektiivin juuri elokuun alkuun. CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, astuu voimaan suunnitellusti 1.1.2024. Ensin raportoivat Suomessa NFI-lainsäädännön piiriin kuuluvat, listatut yritykset ja vuodesta 2025 alkaen raportointi koskee listattuja ja listaamattomia yrityksiä, joilla täyttyy vähintään kaksi kappaletta alla olevista kolmesta ehdosta:

• Taseen loppusumma vähintään 20 miljoonaa euroa
• Liikevaihto vähintään 40 miljoonaa euroa
• Tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä

Direktiivin kanssa julkaistiin myös raportoinnille mallin tarjoavat standardit. ESRS-standardeja on kaksitoista kappaletta, joista kaksi ovat kaikkia raportoivia yrityksiä koskevia, läpileikkaavia standardeja. Loput kymmenen standardia jakaantuvat ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallinonnin standardeihin.
Heinäkuun aikana direktiivistä ja sen standardeista järjestettiin vielä viimeinen kommenttikierros ja sen pohjalta lopulliseen esitykseen tehtiin muutama muutos, jotka hieman helpottavat tulevaa tehtävää. Tärkein seikka oli olennaisuusanalyysin aseman korostuminen. Raportoiva organisaatio kertoo vain niistä olennaisista kestävyysaiheista, jotka se on tunnistanut omassa olennaisuusanalyysissään. Aikaisemmin pakollisina olleet standardit, kuten ilmastonmuutos, jäävät nyt valinnaisiksi. Erityisesti pörssin ulkopuolisille yrityksille tällä on merkitystä, jos yritys ei aikaisemmin ole esimerkiksi mitannut omia hiilidioksidipäästöjään. Samoin raportointiin tuli joustoa siirtymäaikojen muodossa, jolloin yrityksen omaa laskentaa ja datan hallintaa voidaan kehittää pitkäjänteisemmin.

Kokemuksemme ja työmme yritysten kanssa, jotka eivät ole aikaisemmin raportoineet vastuullisuudestaan minkään raportointimallin mukaisesti, osoittaa, että aikaa vuoteen 2025 ei ole yhtään liikaa.
Kannattaa ottaa yhteyttä, niin esittelemme prosessimme teille noin tunnin mittaisessa tapaamisessa.
Aloitetaan työ nyt. Kestävyysdirektiivi on melkoinen vuori kiivettäväksi, mutta kyllä siitä koetulla prosessilla yli mennään.

Timo Rantanen
senior advisor