Koronakriisi on luonut yhteiskuntaan paineen, jota on yritetty purkaa kiireellä ja välineillä, joita ei ole pandemian kaltaista muutostilannetta varten edes kehitetty. Viime viikkojen kasvosuojafarssi, jossa virkamiehet hankkivat kriittisiä suojavälineitä taparikollisilta ja jotka vielä sen jälkeen osoittautuvat käyttökelvottomiksi olivat alkusoittoa. Nyt ilmenneet epäselvyydet Business Finlandin rahoituspäätöksissä ovat jatkoa samalle asialle: kun valtakunnan tulevaisuus on epävarma, niin kiireessä tehdyt päätökset eivät anna hyvää kuvaa hallinnon toiminnan kyvykkyydestä.

Tästä syystä onkin odotettavissa korjausliike, joka alkaa heti kun nyt päällä oleva kriisi helpottaa. Normaali liikemaailmasta tuttu due diligence -tarkastelu saa paremman otteen myös kuntien ja valtion hankintatoimessa. Hankintalaki luo yksiselitteiset raamit julkiseen ostamiseen, mutta kuten nyt nähtiin, niin lain tulkinta voi olla kirjavaa. Samaa asiaa todistaa myös markkinaoikeuden herkkä käyttö tilanteissa, jossa joku hankintakilpailutukseen osallistunut osapuoli kokee kärsineensä vääryyttä kilpailutuksen päätöksissä. Koronan jälkeen voikin käydä niin, että kaikkeen hankintatoimeen otetaan merkittävästi tarkempi seula, samoin koko hankinnan kilpailutuksiin voidaan tuoda mukaan elementtejä, jotka parantavat ostajan kykyä arvioida valituksi tulevan toimittajan liiketoiminnan kelpoisuutta.

Onki hyvä hetki tarkastella omaa liiketoimintaa vastuullisuuden kontekstista. Vastuullisuuden hyvä strategia ja siitä ymmärrettävästi sekä kiinnostavasti viestiminen antaa kilpailuetua myös siinä tilanteessa, jossa ostajan intressissä on tietää palveluitaan tarjoavasta organisaatiosta enemmän kuin yksittäisten numerojen valossa on mahdollista. Käytä korona-aika viisaasti. Vapauta suunnittelukapasiteettia siten, että myös yhtiösi vastuullisuuden strategiaa ja sen viestintää tarkastellaan uudestaan. Ensi syksyn kilpailtuun markkinaan voi valmistautua juuri nyt.