Hallitus suunnittelee elvytyspaketteja, joilla Suomen talous saadaan takaisin kasvu-uralle. Julkisuudessa keskeisimpänä elvytyskeinona on ollut rakentamisen lisääminen. Useimmat ekonomistit kannattavat investointien lisäämistä nimenomaan rakentamiseen, koska sen teho ja kohdentuvuus on ylivoimainen esimerkiksi veronalennuksiin verrattuna.

Ylivoimainen rakentaminen

Rakentaminen on suhteellisen työvoimavaltaista, jolloin sen työllistävä vaikutus on hyvä, mutta ennen kaikkea se on keino, jonka hyödyt pysyvät kotimarkkinoilla. Osoittamalla rahaa esimerkiksi infrahankkeisiin kuten tiestöön, siltoihin ja rautateihin parannetaan talouden toimivuutta ja samalla suomalainen talouselämä hyötyy pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi Etelä-Suomen ratahankkeet ovat poikineet ympärilleen paljon yksityisiä asuntoinvestointeja, luoden lisää talouskasvua. Voikin sanoa, että infrainvestoinneilla on hyvät kerrannaisvaikutukset talouskasvuun.

Asuntotuotanto helpottaa kohtaanto-ongelmaa

Riittävä asuntotuotanto auttaa talouselämää työvoiman liikkuvuudessa. Kun kasvukeskuksissa on riittävästi vuokra-asuntoja ja kohtuuhintaisia omistusasuntoja, niin työvoima kykenee muuttamaan työn perässä. Näin rakenteellista työttömyyttä saadaan pienennettyä samalla kun palkoista maksetut verotulot jäävät Suomeen. Veronkevennysten tuoma kysynnän lisäys sen sijaan valuu pitkälti tuontituotteiden kautta pois Suomen kansantaloudesta. Rakentaminen lieneekin yksi kaikkein tehokkaimmista investoinneista saada kansantaloutta kasvu-uralle. Kasvava talous helpottaa kasvaneen valtionvelan lyhennystä paremmin kuin yksikään leikkaus tai veronkorotus.