Edunvalvonnan piirissä olevien työntekijöiden järjestäytymisaste on ollut jo vuosia syöksykierteessä. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema tutkimus puhuu karua kieltä erityisesti miesten ja yksityisten palvelualojen kohdalla. Mitä voidaan tehdä?

Tutkimuksen mukaan edunvalvonnan piirissä olevien palkansaajien järjestäytymisaste on pudonnut jo alle 55 prosenttiin. Tämäkin luku on jo vuodelta 2021 ja kun vuotuista laskua on ollut viimeisten parinkymmenen vuoden aikana joitakin prosenttiyksikköjä, voidaan tämän vuoden lukujen olettaa olevan vieläkin matalampia. Miesten kohdalla voi jo puhua romahduksesta: vuonna 1995 miehistä 70,7 % oli järjestäytyneitä, vuonna 2021 vain 44,4 %. Samoin yksityisten palvelualojen järjestäytymisaste on voimakkaassa laskussa, sen ollessa vuonna 2021 vain 41,6 %.

Yksityiset palvelualat ovat monesti astinlauta työelämään, eivätkä työurat ole erityisen pitkiä. Nuoret, vasta ammattiinsa valmistuneet työntekijät eivät koe järjestäytymistä mielekkäänä alalla, johon he eivät välttämättä ole jäämässä. Miesten kohdalla järjestäytymisen lasku on ollut systemaattista jo vuosien ajan, eikä yhtä selkeää syytä helposti löydy, yksilöllinen elämäntapa ja käsitys omasta kyvystä mitata arvoaan työelämässä ovat ehkä syitä muutokseen.

Varmaa kuitenkin on, että yksi syy on tietämättömyys. Ammattiyhdistysliikkeen viestintä niin koululaitoksessa, mediassa kuin työpaikoilla on jäänyt muun viestinnän tulvan alle. Vaatii erityistä sinnikkyyttä ja luovuutta tavoittaa kohderyhmä, joka ei lähtökohtaisesti ole kiinnostunut tai edes tietoinen viestin lähettäjästä. Tämä ei kuitenkaan ole mahdotonta. Asiakkaamme Tietoala ry, tietotekniikan palvelualan ammattiliitto, on vuosia tehnyt kanssamme pitkäjänteistä ja luovaa markkinointiviestintää. Sen seurauksena liiton jäsenmäärä on noussut vuosittain ja Tietoala valittiinkin vuoden 2022 Insinööriliiton Vuoden Jäsenjärjestöksi.

Kun haluat tietää lisää onnistuneesta jäsenhankinnasta, ota yhteyttä meihin. Tehdään jäsenhankinnasta tapa toimia, eikä yksittäistä kampanjaa.