Ukrainan sota on antamassa Euroopan omalle energiatuotannolle voimakkaan boostin, koska Venäjän energian varaan jääminen sisältää liikaa niin taloudellisia kuin poliittisia riskejä. Euroopan mahdollisuudet lisätä omaa energian tuotantoaan lienee pitkälti uusien fossiilittomien tuotantomuotojen varassa.

Tuulivoiman rakentaminen on hyvin voimakkaassa kasvussa, koska se on edullisin tapa tuottaa sähköä. Useiden eri arvioiden mukaan suosituimmat tuuliolosuhteet Euroopassa ovat Ruotsin ja Suomen pohjoisosissa. Yhden MWH:n tuotantokustannus Pohjanmerellä on noin 40–65 euroa, kun Pohjanlahden perukoilla se on hieman yli 20 euroa. Tämä tuo uskomattoman kilpailuedun.

Aluksi on pitkälti Suomen omista investoinneista kiinni, tuleeko Suomesta Euroopan sähköntuotannon ”suurvalta”, mutta kun edullisen sähkön virtaaminen pohjoisesta pääsee vauhtiin, niin investoijia tulee lisää. Kaikkein suurin taloudellinen voitto lienee kuitenkin vetytaloudessa, jonka edellytys on edullinen fossiiliton energia.

Energiasektorin gamechanger – vety?
Vetytalous tulee todennäköisesti olemaan koko energiasektorin gamechanger. Vedyn lopputuotteina synty mm. ammoniakkia, synteettistä maakaasua, metanolia sekä erilaisia muoveja. Sellaisenaan vetyä voidaan käyttää liikenteen polttoaineena, teollisuuden prosesseissa tai ruuan- ja lannoitteiden tuotannossa. Myös terästeollisuus saisi vedystä ilmastoneutraalin energiavaihtoehdon.

Mitä enemmän vetytalouteen liittyviä investointeja syntyy Suomeen, niin sitä suurempi jalostusarvo jää tänne. Syntyvät verotulot ja työllisyyden parantuminen antaisivat Suomen taloudelle voimakkaan kasvusysäyksen ja positiivisen kierteen.

Nyt Ukrainan sodan keskellä Euroopassa nähdään oman energiatuotannon tarpeellisuus, ei vain ilmasto- ja taloudellisena kysymyksenä, vaan myös puolustuspoliittisena tekijänä. Uusien energiainvestointien ei tarvitse enää nojautua vain IPCC:n hälyttäviin raportteihin vaan muutosvoimana ovat niin PUSH kuin PULL.