Maailman energiatuotannosta yhä noin 80 % perustuu fossiilisiin energialähteisiin. Kaiken lisäksi valtaosa fossiilista voimalaitoksista on vasta elinkaarensa alussa, joten niiden nopea sulkeminen on epätodennäköistä. Tosin voimalaitosten päästövaikutukset ovat hyvinkin erilaisia. Boulderin yliopiston (Colorado, USA) tutkimusten mukaan noin viisi prosenttia voimalaitoksista tuottaa 73 % sähköntuotannon hiilidioksidipäästöistä, joten oikein kohdennetuilla toimilla voidaan saada aikaan paljonkin.

Sota Euroopassa on kuitenkin muuttamassa aikatauluja. Riippuvuus Venäjän tuottamasta kaasusta ja öljystä on paljastanut fossiiliseen energiaan liittyvät poliittiset riskit: esimerkiksi Saksassa ei ole ainuttakaan kaasun vastaanottamiseen sopivaa satamaa, vaan koko infra oli laskettu Venäjältä tulevien kaasuputkien varaan. Nyt satamien rakentaminen tulisi erittäin kalliiksi, varsinkin jos samoilla investoinneilla voidaan rakentaa kestävämpiä energianlähteitä, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa.

Kuten aina aikaisemminkin, sota muuttaa maailmaa. Uudet energialähteet luovat uuden teollisen vallankumouksen. Tällaisena aikana vastuullisuus yrityksen strategiassa ei ole kilven kiillotusta, vaan se luo yhtiölle oikeuden tehdä tuottavaa liiketoimintaa myös tulevaisuudessa. Ota yhteyttä meihin, ja tehdään vaikuttavaa vastuullisuusstrategiaa.