Toukokuussa 2022 olin puhumassa The Institute of Internal Auditors IIA Finlandin seminaarissa kestävyysraportoinnista sekä sen merkityksestä sisäiseen tarkastukseen. Samassa tilaisuudessa Key note speakerina oli myös Tero Ojanperä, työelämäprofessori ja hallitusammattilainen, kertomassa samasta asiasta hallituksen jäsenen näkökulmasta. Yksi aiheista, minkä Ojanperä puheenvuorossaan nosti esiin, oli vastuullisuuden merkitys yrityskauppojen yhteydessä. Trendi on Suomessa ja maailmalla vielä alussa, mutta ESG:n merkitys on koko ajan kasvussa.

Myös Royal Bank of Canadan Capital Markets -yhtiön toimitusjohtaja Lindsay Patrick kirjoitti yrityskaupoista artikkelin helmikuussa 2022 fortune.com -sivustolla, jossa hän esitteli neljä ajatusta ESG:n ja M&A:n yhteydestä. Ohessa nämä ajatukset vapaasti suomennettuina.

1.    Kohteiden valinta
ESG-komponentit tulisi ottaa huomioon jo yrityskauppojen varhaisessa vaiheessa. Patrickin mukaan yhä useammin etsitään mahdollisuuksia yrityskauppoihin, jotka
parantavat hankkivan yhtiön omaa vastuullisuusmainetta. Samoin tärkeäksi on noussut yrityksen sisäinen kulttuuri ja sen yhteensopivuus ostavan organisaation kanssa. Suhteet omaan henkilöstöön ja sidosryhmiin erityisesti vastuullisuuden näkökulmasta muodostavat merkittävän komponentin valittaessa yritysoston kannalta kiinnostavia yhtiöitä.

2.    Due diligence
Tietyt ei-taloudelliset kriteerit, kuten yhtiön governance, ovat olleet jo pitkään mukana due diligence -arvioinneissa. Lisäämällä arviointiin ympäristöön ja yhtiön sosiaaliseen vastuuseen liittyviä elementtejä, voidaan saada uusia näkökulmia mahdollisten riskien ja mahdollisuuksien tunnistamiseen.

3.    Arvonmäärittely
Yritysten parantuneet vastuullisuusraportit ovat merkittävästi parantaneet mahdollisuuksia yhtiöiden arvonmäärittelyyn. Perinteisen diskontatun kassavirran (DCF-analyysi) kautta tehtävään analyysiin on hyvä tuoda mukaan komponentteja yhtiön ESG-tuloksista. Arviossa voidaan esimerkiksi ottaa huomioon yhtiön vastuullisuuden olennaisten aiheiden vaikutuksia: mitkä ovat niiden muodostamat riskit ja mahdollisuudet?

4.    Integraatio
Yrityskaupan jälkeinen organisaatioiden yhteensulautuminen on perinteisesti koskenut ESG:n kahta jälkimmäistä kirjainta (sosiaalinen vastuu ja hallinto). Liiketoiminnan yhdistämisessä on kuitenkin paljon mahdollisuuksia kehittää kaikkia yhtiön vastuullisuuteen liittyviä olennaisia aiheita.

Vastuullisen liiketoiminnan vaikutukset näkyvät yhä voimakkaammin koko yrityksen elinkaaressa, aina sen perustamisesta henkilöstön ja liiketoiminnan kasvattamiseen ja myös yhtiön mahdolliseen myyntiin.
Ota yhteyttä minuun. Katsotaan, miten voimme lisätä yrityksenne arvoa vastuullisuuden ja siitä onnistuneesti viestimisen kautta.

Timo Rantanen
senior sustainability advisor
timo.rantanen(at)rauta.fi

https://www.linkedin.com/in/timo-rantanen-51a99/

alkuperäinen artikkeli: https://fortune.com/2022/02/22/mergers-acquisitions-deals-esg-investing/