Vuonna 2007 Marks & Spencer, yli satavuotias englantilainen vähittäiskauppaketju julkaisi vastuullisuusohjelman, jonka se nimitti Plan A:ksi (yhtiön sanoin, koska ei ole olemassa plan B:tä planeettamme pelastamiseen). Kunnianhimoisissa tavoitteissa kerrottiin, että yhtiön tarkoitus oli tulla, ei enempää kuin vähempää, maailman vastuullisimmaksi vähittäiskaupan toimijaksi. Yhtiön laati sadan konkreettisen toimenpiteen listan, jonka avulla tavoitteeseen pyrittäisiin.

Ensimmäiset sata tavoitetta on uudistettu kaksi kertaa, viimeisen kerran viime vuonna: uudistetut tavoitteet ovat voimassa aina vuoteen 2020 saakka. Kahdeksassa vuodessa yhtiö on saavuttanut varsin kunnianhimoisia tavoitteita. Yli neljäntoista miljardin liikevaihto saavutetaan tänään hiilineutraalisti ja ilman maantäyttöön menevää yhdyskuntajätettä. Muovikassien vaihtaminen hampusta valmistettuihin kauppakasseihin on vähentänyt 2,8 miljardia (!) myytyä muovikassia vuoden 2007 alusta lähtien.

Alun perin Plan A luotiin ohjelmaksi, jossa yhtiö siirtyisi yritysvastuusta enemmän kohti yhteisön arvonluontia (Porterin Creating shared value –malli CSV).

Missä mennään meillä, suomalainen yritysmaailma?