Euroopan unioni julkaisi viime marraskuussa uuden merituulivoimaloita koskevan strategiansa. Sen tavoitteena on vuoteen 2050 rakentaa Euroopan rannikoille 300 gigawatin edestä tuulivoimaa. Tällä hetkellä tuulivoimaloiden teho on 12 GW. Uusien voimaloiden toteutuminen olisi arvoltaan noin 800 miljardia euroa. Tämä tarkoittaa merkittävää nousua toimialan työvoiman tarpeessa kuin alihankintaketjuissa.

Itämerellä on suuri potentiaali merituulienergialle ja jonkin verran paikallista potentiaalia aaltoenergialle. Syyskuun lopussa Itämeren alueen kahdeksan energiaministeriä allekirjoittivat yhteisen julkilausuman, jonka myötä maat pyrkivät lisäämään keskinäistä yhteistyötä. Ministerit sopivat myös yhteistyön tiivistämisestä Itämeren energiamarkkinoiden yhteenliitäntäsuunnitelman saralla.

Voimaloiden kustannuksista vain kolmasosa on itse turbiinista. Työtä riittää erityisesti perustusten rakentamisessa, voimaloiden asennuksissa ja huoltotoiminnassa. Voimalarakentaminen tarjoaakin suomalaiselle rakennusalalle kokonaan uuden ja merkittävän kehityskohteen. EU:n komissio on jo laatinut suuntaviivat investointien toteutumisen edistämiseksi.

Komissio kannustaakin jäsenvaltioita mm. hyödyntämään elpymis- ja palautumistukivälinettä sekä tekemään yhteistyötä Euroopan investointipankin ja muiden rahoituslaitosten kanssa, jotta avomerellä tapahtuvaan energiantuotantoon kohdistuvia investointeja voidaan tukea InvestEU-ohjelman kautta. Samalla komissio antaa entistä selkeämmät säännöt ja aikoo varmistaa, että energiaa ja ympäristönsuojelua koskevien valtiontukien tarkistamisella helpotetaan avomerellä tuotettavan uusiutuvan energian kustannustehokasta käyttöönottoa.

Investointien sitominen komission suuntaviivoihin korostaa hankkeen urakoitsijoiden sekä alihankintayhtiöiden vastuullisuuden selvittämistä. Jälleen kerran esiin nousee oman vastuullisen liiketoiminnan avoin ja tehokas viestintä. Ota yhteyttä, kun haluat varmistaa tulevaisuuden hankkeiden kuulumisen myös yhtiösi tulevaisuuteen.