Osa EU:n räätälöimästä 750 miljardin elvytyspaketista on tarkoitus suunnata uuden vähähiilisen energiatuotannon ja liiketoiminnan edistämiseen. Vaikka kyseessä on vasta ensiaskeleet kohti energiatuotannon ja uusien liiketoiminta-alueiden esiinmarssia, niin ei tarvitse olla kummoinen ennustaja, jotta kuva uuden talouden voittajista ja häviäjistä hahmottuu.

Fossiiliset energiamuodot ovat häviäjien listan kärjessä
Tuuli- ja aurinkoenergia ovat jo nyt alittaneet tuotantokustannuksiltaan suurimman osan muista energiantuotantomuodoista. Fossiilisia polttoaineita käyttävien energialaitosten on vaikeaa kilpailla tuulen ja auringon kanssa, joissa energianlähde on ilmainen. Kivihiilen ja öljyn tuotanto- ja logistiikkakustannuksia on mahdotonta painaa alle tuulen ja auringon.
Suhteellisen pian uudet energiantuotantomuodot ovat niin paljon edullisempia, että se johtaa useiden fossiilivoimaloiden sulkeutumiseen paljon ennen käyttöiän täyttymistä.

Hiilidioksidipäästöjen leikkaukset rakentavat kilpailukykyä
Toimialat, joissa hiilidioksidipäästöt ovat merkittäviä, ovat voimakkaan muutospaineen alla. Muuttuva lainsäädäntö ja hiiliverot muuttavat kilpailuympäristöä nopeasti. Samalla ne yritykset, jotka pystyvät leikkaamaan CO2 -päästöjään kilpailijoitaan nopeammin, tekevät siitä itselleen merkittävän kilpailuedun. Myöhästyneitä odottaa, kuten useimmissa talouden murroksissa on käynyt, liiketoiminnan kuihtuminen, talouden uusien valtiaiden ottaessa markkinat haltuunsa.

Kilpailuedusta pitää myös kertoa
Uuden talouden keskeiset kilpailutekijät, kuten pienemmät CO2 -päästöt ja muu liiketoiminnan vastuullisuus, rakentavat yritykselle vahvaa brändiä ja lujempia asiakassuhteita.
Kun yritys saavuttaa kilpailijoihinsa nähden kilpailuedun, niin siitä tulee kertoa. Etu kannattaa muuttaa mahdollisimman nopeasti kasvavaksi liikevaihdoksi ja paremmaksi katetuotoksi. Se mikä vielä hetki sitten tuntui uhalta, muuttuu monien yritysten kohdalla mahdollisuudeksi ja vahvaksi kilpailueduksi.