Loppuvuodesta 2021 Etla julkaisi tutkimuksen, jonka mukaan suomalaisten yritysten investointien vähyys johtuu hyvin pitkälti Nokian tuotekehitykseen vähäisyydestä. Investointilama alkoi 2009 finanssikriisistä ja siitä lähtien investoinnit suhteessa talouden kokoon ovat pienentyneet. Investointien puuttuessa yrityssektori on käpertynyt ja menettänyt kilpailukykyään.
Jos Suomen investoinnit ovat olleet Nokian varassa, niin se kertoo myös siitä, miten vähäistä tuotekehitys ja kilpailukyvystä huolehtiminen on ollut suomalaisessa yrityskentässä. Onko tämä kehityskulku syynä siihen, miksi meillä valitetaan suomalaisen työvoiman ja erilaisten välillisten kulujen olevan niin korkeita? Olemme ajautuneet kilpailemaan hinnalla.
Suomen keskeisimmissä kilpailijamaissa Ruotsissa ja Saksassa yritykset ovat pitäneet huomattavasti parempaa huolta investoinneistaan ja työn tuottavuudesta. Voikin kysyä, mistä ihmeen syystä meillä ei ole pidetty huolta kilpailukyvystä? Onko johdon palkitsemisjärjestelmissä vikaa, tai onko omistajarakenteessa jotain sellaista, mikä suosii isojen osinkojen jakamista, mutta ei panostamista pitkäaikaisen kilpailukyvyn kehittämiseen. Lienee peiliin katsomisen aika.