Pörssiin listatut suuryritykset keräävät jo nyt alihankkijoiltaan vastuullisuusdataa
Pörssilistatut suuryritykset julkaisevat ensimmäiset Euroopan Unionin CSRD-direktiivin mukaiset kestävyysraportit vuonna 2025. Ensi vuonna julkaistavien raporttien tiedonkeruu on suuryrityksissä käynnissä ja moni alihankintayritys, joka toimii raportoivan suuryrityksen arvoketjussa, kerää tällä hetkellä omaan toimintaansa liittyvää vastuullisuustietoa asiakkaittensa pyynnöstä.
Syynä tähän on CSRD-direktiivin kestävyysvaikutusten arvioinnin ja raportoinnin koskeminen koko yhtiön arvoketjua. Tämän seurauksena yritys, jota raportointivelvoite ei koske, saa asiakkailtaan tietopyyntöjä, jotta raportointivelvollisuuden piirissä oleva suuryritys voi tuottaa raporttinsa koko arvoketjunsa kattavasti.

Vuoden 2025 alusta yli 1200 uutta yritystä aloittaa vastuullisuustiedon keruun
Ensi vuonna (2025) yli 1200 suomalaista yritystä, joiden raportointivelvoitteen raja-arvot täyttyvät, aloittavat EU:n CSRD-direktiivin vaatimien tietojen keräämisen. Vuonna 2026 julkaistavien raporttien pohjana on noin 1200 tietopistettä, joiden pohjalta kestävyysraportin sisältö rakentuu.
Jotta tuosta informaatiomäärästä saa otteen, niin on hyvä hoitaa tietojärjestelmä kuntoon jo 2024, johon voidaan kerää heti vuoden 2025 alusta lähtien kaikki vaadittava tieto. Tämä helpottaa talousjohdon tulevaa työtä todella merkittävästi. Jos tiedon keruu tehdään jälkikäteen, niin se on yritykselle todella aikaa vievä, työläs ja kallis projekti.
Toinen kiireellinen seikka on yrityksen vaikutuksista tehty, ESRS-standardin mukainen olennaisuusarvio. Se on ensiarvoisen tärkeä, sillä sen avulla pystytään määrittelemään, mitkä asiat ovat keskeisiä yrityksen kestävyysraportoinnin kannalta.