EU:n CSRD:n, eli kestävyysraportointidirektiivin ennustetaan tulevan voimaan koskien tilikautta 2023. Säädännöllinen prosessi on edennyt EU:ssa poikkeuksellisen nopeasti: syynä on jo voimaan astunut EU:n taksonomia-asetus, jonka myötä yritysten tilinpäätösten NFI-raportointi on saanut viime tilivuonna uusia ulottuvuuksia.

Nopean prosessin jalkoihin on jäänyt raportoinnin ohjeistuksen kehittäminen ja ensimmäinen ohjeistus saatiinkin ulos vasta viime tammikuussa. Suunnittelutahdista kertoo jotain myös, että nyt ehdotuksen julkaissut Climate Standards Disclousure Board, CSDB, on jo ehditty fuusioida IFRS:n hallinnoimaan International Sustainability Standards Board (ISSB) -työryhmään, jonka tehtävä on luoda yhdessä EU:n EFRAG-ryhmän kanssa lopulliset raportoinnin ohjeet.

Nyt julkaistu ehdotus ei GRI-raportointiin tottuneelle organisaatiolle tuo erityisen paljoa uutta: mikäli takana on muutama raportointivuosi, on uusi, pakollinen raportointi vain jatkumoa vanhaan. GRI:n mukanaolo (GRI on EU:n EFRAG-ryhmän yhteistyökumppani) tulevia raportointiohjeita laadittaessa tuo tullessaan varmastikin tuttuja elementtejä. Suurin muutos raportoinnissa on verifioinnin muuttuminen pakolliseksi: CSRD on ensisijaisesti yhtiön tilipäätöksen laajentamista ja näin tilintarkastuksen alaista toimintaa.

Niille organisaatioille, joita CSRD tulee velvoittamaan ja jotka eivät ole vielä raportoineet vastuullisuudestaan, ehdotus tuo mukanaan melkoisesti kiireellisempää kehitystyötä. Ehdotukseen nimittäin sisältyy vaatimus, jossa tilikauden 2023 kestävyysraportointia tulee voida verrata edellisen vuoden vastaavaan raportointiin niin tunnuslukujen kuin narratiivin osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että nyt kuluvan tilikauden tuloksista tulee raportoida vuoden loputtua.

Mikäli organisaationne täyttää CSRD:n raja-arvot (yli 200 työntekijää, yli 40MEUR liikevaihto, yli 20MEUR tase; kaksi kolmesta riittää), ettekä ole vielä tehneet vastuullisuusraporttia (mielellään GRI-kehyksessä), niin jäljellä on kymmenen kuukautta vuoden loppuun. Ota yhteyttä meihin nyt. Vielä ehtii.

PS. sen verran vielä, että vuoden 2022 raportointi on vain pintaraapaisu tulevista vaatimuksista. Tehtävää tulee merkittävästi lisää, kun vuoden 2023 raportointi alkaa.