Nordean viimeisin osavuosikatsaus oli erittäin positiivinen. Yksi hyvään tulokseen johtaneista syistä on ollut riskipitoisesta liiketoiminnasta vetäytyminen. Yksi näistä suurten riskien toimialoista on öljyala.

Kohti fossiilitonta taloutta
Rahoitusliiketoiminnan muutokset nopeuttavat globaalin talouden kehitystä kohti vastuullisempaa, hiilineutraalia toimintaa. Nordean onnistuminen öljyriskin pienentämisessä korostui koronan aiheuttaman öljyn kysynnän laskun myötä, mutta ”fossiiliton linja” on muutenkin nähtävissä finanssialalla. Danske Bankin päätös, että hakiessaan luototusta investointeihinsa, yrityksen tulee jatkossa kyetä ilmaisemaan, miten se on hoitanut liiketoimintansa vastuullisuuden. Ilmastonmuutoksen vaikutus näkyy myös 7000 miljardin dollarin sijoitusrahastoa hallinnoivan Blackrockin päätöksessä irrottautua ilmastoriskipitoisista sijoituksista. Samoin Saudi-Arabian valtion irrottautuminen öljy-yhtiö Aramconista viemällä sen pörssiin kertoo, että suunta on jo valittu, ja se on pois hiilipitoisesta liiketoiminnasta.

Mitä sitten tapahtuu?
Kun sijoittajien katse kääntyy pois hiileen perustuvista toimialoista, niin se kohdistuu luonnollisesti muualle. Investointipääomaa virtaa toimialoille, joilla on annettavaa uudistuvassa taloudessa. Nyt on hyvä hetki kertoa omasta liiketoiminnastaan vastuullisuuden kautta. Pörssiyrityksille vastuullinen liiketoiminta ja hyvä viestintä merkitsevät aitoa tilaisuutta oman pörssiarvon kohottamiseen ja listaamattomille yrityksille vastuullisuus on kanava tavoittaa kiinnostavasti asiakkaat, joiden ostopäätöksiin ja hankintaehtoihin vastuullisuus vaikuttaa yhä enemmän.

Ammattitaitoisella viestinnällä vastuullisuudesta kilpailuetua. Ota yhteyttä meihin, niin löydetään parhaat ratkaisut.