Ilmastonmuutos ja sen torjunta ovat nousseet kiinteistöalan tärkeimmiksi trendeiksi. KTI Kiinteistötieto Oy:n vuoden 2020 vastuullisuusbarometrissa yhteensä yli 46 miljardin euron kiinteistövarallisuutta hallinnoivat yhtiöt kertoivat ilmastonmuutoksen hillinnän ja ympäristökuormituksen olevan keskeisimmät syyt vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Rakennusalan vastuu ilmastonmuutoksen torjunnassa on selkeä. Yli 40 % Suomen CO2-päästöistä syntyy rakennetusta ympäristöstä. Käytössä olevien kiinteistöjen energiankäyttö tuottaa noin 75 % rakennetun ympäristön vuotuisista kasvihuonepäästöistä. Edelläkävijät ovatkin ottaneet tavoitteekseen pudottaa nämä päästöt omien kiinteistöjensä osalta nollaan vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoitteen ja kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings -sitoumukset on allekirjoittanut jo yli 100 yritystä, joista suomalaisia on kolmanneksi eniten maailmassa.
Päästökaupan ulkopuolisena toimialana rakentamiseen ja kiinteistöalaan kohdistuu todellinen paine mm. lainsäätäjän taholta päästöjen vähentämisessä. Uusiutuva maanrakennuslaki ja Suomen valtion sitoumukset hiilineutraalisuuteen ohjaavat kiinteistösijoittamisen rahavirtoja kohteisiin, jossa voidaan varmistaa sijoitetun pääoman tuotto myös kiristyvässä säätely-ympäristössä.

Rakentamiseen kiinteistösijoittamisen portfoliomuutoksella on merkittäviä seurauksia. Sekä hankkeisiin ryhtyvien että urakoitsijoiden tulee omassa toiminnassaan ottaa yhä paremmin huomioon vastuullisen rakentamisen periaatteet. Samalla oman toiminnan vastuullisuusviestinnällä on yhä korostetumpi merkitys. KTI Vastuullisuusbarometrin mukaan toiseksi suurin haaste vastuullisuuden varmistamiseksi oli ”Palveluntuottajien ja muiden yhteistyökumppaneiden vastuullisen toiminnan varmistaminen ja edistäminen”. Avoin viestintä luo kilpailuetua, kun kamppaillaan rakennusprojektien kumppanuusvalinnassa. Ota yhteyttä, niin varmistetaan oman toimintasi transparentti vastuullisuusviestintä.