BlackRock, yksi maailman vaikutusvaltaisimmista rahastoista, lähettää sekä asiakkailleen että sijoituskohteilleen aina vuoden alussa kirjeen. Tänä vuonna teksti oli erityisen suorasukaista. Ilman todellista ja päättäväistä panostusta vastuullisuuteen, rahasto tulee käyttämään omaa valtaansa asioiden muuttamiseen.

“Where we do not see progress in this area (ie. sustainability), and in particular where we see a lack of alignment combined with a lack of engagement, we will not only use our vote against management for our index portfolio-held shares, we will also flag these holdings for potential exit in our discretionary active portfolios because we believe they would present a risk to our clients’ returns. Conversely, we believe companies that distinguish themselves in terms of their emissions trajectory, transition preparedness and governance will often represent an opportunity for our clients.” Letter to the clients, BlackRock 2021

Toisaalta vastuullisuuteen vakavasti suhtautuvat yhtiöt saavat BlackRockilta vahvan suosituksen sijoituskohteena.

Varmistuakseen yhtiöiden aidosta vastuullisuustyöstä, yhtiö vaatii sijoituskohteiltaan avoimempaa viestintää sekä liiketoimintasuunnitelmaa, mikä keskittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan. Käytännössä BlackRockin vaatimus vastuullisuusraportoinnista on osa muutosta, jossa vapaaehtoisesta raportoinnista siirrytään kohti pakollista: muutos ei ole lainsäädännöstä johtuvaa, vaan (rahoitus)markkinoiden aikaansaamaa.

Ei ole erityisen vaikea ennustaa, että läpinäkyvyyden vaatimus siirtyy suuryritysten arvoketjussa eteenpäin. Voidakseen varmistaa tulevaisuuden kasvumahdollisuudet, markkinoiden isoimmat toimijat tulevat vaatimaan oman riskienhallinnan vuoksi myös pienempien yritysten kohdalla tarkkaa, numeraalista dataa sekä liiketoiminnan johtamisen kuvausta siitä, miten ne ovat omalta osaltaan päättäneet toimia ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Mikäli omassa vastuullisuusviestinnässäsi on vielä kehitettävää, otahan yhteyttä. Hoidetaan kuntoon se, mitä kohta vaaditaan.