Aina välillä näkee mainoksia tai artikkeleita, joissa yhtiöt julistautuvat vastuullisiksi, koska maksavat veronsa, työllistävät suomalaisia ja noudattavat Suomen lakeja. Itse asiassa nuo asiat ovat arkipäivää kaikille yhtiöille, jotka toimivat Suomessa eivätkä riko lakia. Yritysvastuu on velvoitteiden ylittämistä, ei vain niiden noudattamista.

Vastuulliseksi voi myös julistautua antamalla näkyviä lahjoituksia johonkin hyvään tarkoitukseen, samalla häivyttäen huomion oman yhtiön liiketoiminnasta, jossa alihankintaketjut jatkuvat vaikka Bangladeshin teollisuusslummeihin, joissa työntekijöiden oikeuksista ei ole tietoakaan ja ympäristöasioista ei piitata.

Samaan asiaan kiinnitti huomionsa myös Greta Thunberg Davosin COP25-kokouksessa.
”Ilmastonmuutoksen suurin vaara ei piile asioiden tekemättömyydessä, vaan siinä, että luodaan harhaanjohtava vaikutelma siitä, että asioita tehdään. Luovan PR:n avulla mikä tahansa vaikutusvaltainen yritys saa kestävän kehityksen suunnitelmat kuulostamaan maailmaa muuttavilta.”

Thunberg tiivistikin viestinsä markkinoijille: ”Ilman tekoja olette osa ongelmaa, ette ratkaisua.”

Vastuullisuuden markkinointi ei voi olla oman kilven kiillottamista ilman aitoja tekoja. Olennaisten aiheiden tunnistaminen, toimintastrategian ja tavoitteiden laatiminen sekä omasta vastuullisuustyöstä raportoiminen antavat hyvää pohjaa vastuullisuudesta kumpuavan kilpailuedun markkinointiin. Kysy lisää meiltä, miten tämä tehdään.