EU:n pakollisen CSRD-raportointidirektiivin voimaantulo siirtyi hieman. Direktiiviä aletaan soveltaa asteittain seuraavan aikataulun ja rajojen puitteissa:
• 1.1.2024 alkaen listatut yli 500 henkilöä työllistävät yritykset
• 1.1.2025 alkaen listatut ja listaamattomat yritykset, joissa on yli 250 työntekijää, yli 40 MEUR liikevaihto tai ovat tasearvoltaan yli 20 MEUR (kaksi kolmesta riittää)
• 1.1.2026 alkaen listatut PK-yritykset

Vuoden lisäaika antaakin yrityksille tilaa kehittää raportointiaan. Uusia työkaluja tähän työhön tarjoaa uudistettu GRI Universal Standards -raportointimalli. Uudet ohjeet jakautuvat kolmeen osaan (GRI 1, GRI 2, GRI 3): perusteisiin, vastuullisuuden johtamisen kuvaukseen sekä olennaisiin aiheisiin. Muutos edellisiin ohjeisiin on jossain kohdissa iso ja kokonaisuudessa näkyy ihmisoikeuksien toteutumisen merkityksen kasvu. Ohessa muutama kommentti.

GRI 1 – Foundation 2021: raportoinnin perusteet
Raportoinnin perusteita on uudistettu vuoden 2016 Standards -malliin verrattuna erityisesti paremmilla määrittelyillä. Termi ”impact”, vaikutus, on nyt avattu merkittävästi tarkemmin. Vaikutuksella tarkoitetaan uudessa mallissa organisaation vaikutusta (positiivinen/negatiivinen/mahdollinen/välillinen) ihmisiin, ympäristöön ja talouteen. Ihmisiin vaikuttamista tarkastellaan ihmisoikeuksien ensisijaisuuden kautta: ihmisoikeudet korostuvat muuallakin raportointimallissa, mutta nyt vaikutusten arvioinnissa ne ottavat johtavan roolin sekä osaltaan korvaavat sosiaalisen vastuun käsitettä.
Toinen tarkemmin määritelty termi on huolellisuusperiaate (due diligence). Se tukeutuu YK:n ja OECD:n ihmisoikeuksien ja vastuullisen liiketoiminnan ohjeisiin. Erityisesti vaikutuksen uudelleenmäärittely on varsin tervetullut uudistus, koska vanha ohjeisto ei tarjonnut riittävän selkeää mallia ja siitä syystä monissa raporteissa vaikutusten arviointi on jäänyt hieman vajaaksi tai termiä on tulkittu hyvin eri tavoin.

GRI 2 – General Disclousures: johtamisjärjestelmät
Kun muu maailma on siirtynyt käyttämään ESG-termiä lähes kaikkialla vastuullisuuteen liittyvissä keskusteluissa, niin GRI on myös painottanut omaa General Disclousures -osiotaan enemmän Governancen suuntaan. Yhtiön vastuullisuuden johtamisjärjestelmiä kuvataan nyt tarkemmin ja samalla tiettyjen, vapaaehtoisten aiheitten kohdista on luovuttu: nyt koko hallinnon kuvaus on pakollista. Tämä johtuu myös osin siitä, että Core/Comprehensive -jaottelu on poistettu. Mielestäni uudistus on tässäkin onnistunut ja yksinkertaistaa itse raportin tuottamista.

GRI 3 – Material topics 2021: olennaiset aiheet
Mielestäni ehkä paras osa uudessa mallissa: olennaiset aiheet määritetään niiden vaikutusten kautta ja termi ”vaikutus”, on nyt määritelty varsin tarkasti. Uudistuksen myötä saadaan olennaisuusanalyysiin selkeämpi suunta: olen ollut mukana kymmenissä olennaisuutta määrittelevissä työryhmissä fasilitaattorina ja tiedän kokemuksesta, että yhteisen linjan löytäminen on joskus ollut haastavaa. Nyt tarkennetuissa ohjeissa suunta on alusta alkaen selkeämpi sekä tärkeysjärjestyskin osaltaan ohjaavampi: ihminen, ympäristö ja talous.

Paljon muutakin uudistui. Kun haluat tietää lisää, niin ota yhteyttä minuun. Varmistetaan oikea raportti ensi vuoteen.

Timo Rantanen, senior advisor
040 511 6364, timo.rantanen(at)rauta.fi