Puurakentamisesta on toivottu aina valtion tasolta lähtien ratkaisijaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Todellisuudessa puurakentamisen vaikutukset ovat melko vähäisiä koko Suomen hiilitaseessa. Puurakennuksiin sitoutuu noin prosentti kaikista hiilipäästöistä ja toinen prosentti syntyy puutuotteiden käytön korvausvaikutuksella (puu vs. betoni). Todellinen vaikutus saattaa kuitenkin näkyä metsätaloudessa.

Suomalaisiin metsiin sitoutuu noin puolet kaikista päästöistämme. Samanaikaisesti Suomen metsävarat ovat jatkuvassa kasvussa. Puurakentaminen on yksi tärkeimmistä syistä ”puupääoman” kasvuun. Kuitupuusta saatavat tuotteet ovat Suomen viennin volyymin kannalta ylivertaisia verrattuna puutuotevientiin.

Kuitenkin kotimaisen, yksityisen metsänomistajan tuotoista yli 70 % tulee tukkipuun myynnistä. Tämä tavara käytetään niin betoni- kuin puurakentamiseen. Suomalaisten metsien hiilinielu onkin pitkälti rakentamisen ansiota, joka puunkäytöllään ylläpitää ketjua, jossa metsänomistajaa kannustetaan huolehtimaan pitkäjänteisesti oman puupääomansa hoidosta.

Puurakentaminen on osa pidempää arvoketjua, jossa kannustimena ei ehkä ensimmäisenä ole ollut hiilinielujen synnyttäminen, mutta nyt nähtävä tulos on kuitenkin erinomainen myös vastuullisuuden kannalta. Kannattaisikin kääntää puurakentamisen viestinnässä uusi lehti ja kertoa, ettei suomalainen metsävaranto ole sattuman tulos, vaan sen yhtenä ajurina on puurakentaminen.

Oletko sinä puurakentaja? Kerro kokoasi isommasta roolistasi suomalaisen ilmastotyön tuottajana. Ota yhteyttä, niin nähdään yhdessä metsä puilta.