Vastuullisuus on kasvava megatrendi, jonka merkitys ihmisten arvoissa korostuu tulevaisuudessa entistäkin enemmän. Huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista ihmiskunnan tulevaisuuteen on läsnä yhä useammassa päätöksessä.

Vastuullisuus on noussut etenkin nuorten arvojen keskiöön, tosin asia etenee eri ryhmissä eritahtisesti. Pääsääntöisesti mitä koulutetumpia tai yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneempia nuoret ovat, sitä merkityksellisempi rooli vastuullisuudella on heidän arvoissaan. Kun ihmisten arvot muuttuvat, niin ammattiliittojen on vastattava muutokseen. Jos vastuullisuusarvoihin ei vastata liitot menettävät merkitystään ihmisten silmissä: jäsenyyden houkuttelevuus laskee ja jäsenpito heikkenee.

Kuunteluoppilaana vai vaikuttajana?

Jos ammattiyhdistysliike ei ole mukana vastuullisuuskeskustelussa, se menettää ”osallistumisoikeutensa” ihmisten ja median silmissä. Tämä johtaa siihen, että liitot jäävät kuunteluoppilaiksi, joiden mahdollisuus vaikuttaa muutoksen suuntaan heikkenee. Tämän kaltainen kehityskulku on valitettavaa, sillä ammattiliitot ovat kansalaisten ainoita varsinaisia etujärjestöjä: kansalaisjärjestöt ja potilasjärjestöt ovat pääsääntöisesti ”yhden asian liikkeitä”, joilla harvoin on kokonaisvaltaista tavoitetta kansalaisten hyvinvointiin ja elintasoon.

Laskeeko ostovoima?

Kuivuuden laajeneminen vaikuttaa ruuan maailmanmarkkinahintoihin. Satojen pienentyessä monien elintarvikkeiden hinnat nousevat. Tämä kirpaisee eniten niitä ihmisiä, joiden tuloista suurin osa menee ruokaan.
Kansainvälisen kilpailun koventuessa, työehtosopimusneuvotteluissa käydään kovaa vääntöä siitä tulisiko elintarvikkeiden hinnan nousu kompensoida palkansaajille. Tietenkin tilanne on globaali, joten sama asia nousee esille muuallakin kuin vain Suomessa. Pienimpien palkkojen kohdalla reaalinen ostovoiman lasku lisää yhteiskunnallista eriarvoistumista. Samalla se myös leikkaa monien kotimarkkinayritysten asiakunnan ostovoimaa pienentäen osaltaan kotimaisen kulutuksen volyymia.

Varmaa on kuitenkin se, että vastuullisuus on tullut jäädäkseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja se levittäytyy yhä laajemmalle ja syvemmälle yhteiskunnan eri osa-alueille, myös työmarkkinoille.