”Viimeistään vuonna 2023, Danske Bank asettaa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisen ilmastotavoitteen yrityslainasalkulle.” – Danske Bank. Jos joku vielä ajattelee, että vihreä rahoitus on tulevaisuutta, niin tulevaisuus on sitten parin vuoden päässä. Rahoitusmarkkinoiden muutos on jo alkanut.

Käytännössä Dansken päätös tietää vastuullisuusinformaation tarpeen merkittävää lisääntymistä: hakiessaan luototusta investointiinsa, yrityksen tulee jatkossa kyetä ilmaisemaan miten se on hoitanut oman liiketoimintansa vastuullisuuden, erityisesti sen ympäristöjalanjäljen kohdalla. Vastuullisuusstrategian tuleekin olla osa yhtiön normaalia liiketoimintaa, mikäli se haluaa varmistua rahoituksensa jatkuvuudesta.

Danske Bankin selkeästi ilmaistu kanta yrityslainojen sitomisesta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin on kuitenkin vasta alkua. Finanssiala ry:n jäsenistölleen tekemässä kyselyssä 90 % ilmoitti ottavansa huomioon ilmastonmuutoksen luotonannossaan, rahastoissaan ja vakuutuksissaan. Luku on vuodelta 2019. Vuonna 2018 sama prosenttiluku oli 78. Muutoksen nopeus on kova ja on selvää, että se toimii merkittävänä markkinoiden uudelleenjärjestelijänä.

Nyt onkin korkea aika testata oman yrityksen vastuullisuusstrategiaa muutamalla kysymyksellä. Onko meillä yhtiön johdon hyväksymä vastuullisuusstrategia? Mitkä ovat tärkeimmät vastuullisuuden aiheet yhtiöllemme? Miten johdamme vastuullisuuttamme? Miten kerromme omista, vastuullisista teoista? Mikäli vastauksissa ilmenee epävarmuuksia, niin nyt on korkea aika poistaa niitä.