Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, tutummin Vihreän Siirtymän, tavoitteena on tehdä Euroopasta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä, vauhdittaa taloutta vihreän teknologian avulla, luoda kestävää teollisuutta ja liikennettä sekä vähentää saasteita. Ohjelma on Euroopan unionin vastaus ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Toteutuakseen vihreä siirtymä vaatii satojen miljardien eurojen investointeja. Samanaikaisesti on laskettu, että saavutettavat hyödyt ovat vuoteen 2050 mennessä kaksinkertaisia investointeihin verrattuna.

Konkreettisesti hyödyt näkyvät innovaatiotoiminnassa, uusissa tekniikoissa, kestävämmässä liikenteessä ja maataloudessa. Vaikka osan tarvittavista investoinneista maksavat unionin jäsenvaltiot, niin paljon jää myös yritysten toiminnan varaan. Kun yritysten ydinliiketoimintojen tulee muuttua, tarvitaan asiassa koko Euroopan kattavaa tukea. EU-maiden päästökaupasta saamat tulot ovat moninkertaistuneet ja komission uusi esitys onkin, että jäsenmaiden tulisi käyttää kaikki saadut tulot ilmastotoimiin.

Uusiin teknologioihin ja innovaatioihin virtaava raha on ns. vihreää rahaa, jonka jakamiseen pankit ja investorit ovat jo laatineet varsin kattavia sääntöjä. Tärkeimpiä seikkoja ovat yritysten oman vastuullisuusstrategian sekä sen kommunikoinnin selkeys ja tavoitteellisuus. Meillä Raudassa on ilo olla mukana tukemassa yrityksiä vastaamaan tulevaisuuden markkinakehitykseen. Kestävä markkinointi, vastuullinen viestintä ja onnistunut vastuullisuusstrategia ovat menetyksen avaimia. Ota yhteyttä ja hiotaan niistä vieläkin parempia.