Kaupunkialueilla yleisesti käytettyjen rakennusmateriaalien, kuten asfaltin, tiilen ja betonin ominaislämpökapasiteetti ja lämmönjohtavuus ovat korkeampia kuin luonnollisten, yleensä kasvillisuuden peittämien pintojen. Keinotekoisiin pintoihin varastoituu iltapäivisin runsaasti auringon lämpöenergiaa, joka vapautuu yöllä. Mitä tummempi pinta, sitä enemmän se lämpiää. Esimerkiksi asfaltti heijastaa auringonvalosta vain neljä prosenttia; tuore lumi heijastaa 90 prosenttia. Kaupunkien lämpiäminen johtaa lämpösaarekkeiden syntymiseen, joissa lämpötila voi olla ympäröivää maaseutua jopa kaksitoista astetta korkeampi.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan noin kymmenen prosenttia maailman energian kulutuksesta menee viilentämiseen sekä ilmastointiin ja ilmaston lämmetessä kulutus vain kasvaa. Yhtenä keinona lämpiämisen vähentämiseen on kattojen maalaaminen valkoisiksi. Intiassa tehdyssä kokeessa rakennusten sisälämpötila laski kahdesta viiteen celsiusta, New Yorkissa samankaltaisessa kokeessa kaupunkiympäristön lämpötilaa kyettiin laskemaan noin kahdella asteella. Arvioiden mukaan maailman kaikkien kattojen maalaaminen valkoiseksi vastaisi viilentävältä vaikutukseltaan noin 24 miljardin CO2-tonnin päästöleikkauksia.

Nyt elettävää, erityisesti Eurooppaa koettelevaa energiakriisiä, tulee hallita myös innovatiivisilla tekniikoilla valtioiden säätelymekanismin lisäksi. Suomalaisella rakennusteollisuudella on tässä erinomainen tilaisuus. Ankarat sääolosuhteet, vuodenaikojen vaihtelu sekä insinööritaidot ovat tehneet suomalaisesta rakentamisesta ongelmien ratkojan sekä kestävän kehityksen edistäjän jo ennen kuin koko termiä vielä tunnettiin.

Kerro sidosryhmillesi omasta työstänne ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä kestävän, energiatehokkaan rakentamisen edistämisessä ja saavutat konkreettista kilpailuetua. Vastuullisuus on jo osa suurimpien hankkeeseen ryhtyvien kilpailuttamisen perusteita, ja suurimmat rakennusalan toimijat vaativat vastuullisuutta koko arvoketjultaan. Rauta on yksi kokeneimpia vastuullisuuskonsultteja Suomessa ja samalla myös mainonnan ja viestinnän toimisto, joka pystyy palvelemaan vastuullisuusviestinnässä strategiasta aina markkinointiviestinnän toteutukseen. Ole yhteydessä, niin tehdään vastuullista viestintää, jolla on vaikutusta.