Vuoden 2015 aikana Global Reporting Initiative, GRI, toteutti ohjelman ”Sustainability and Reporting Trends in 2025”, jossa haastateltiin yritysjohtajia sekä vastuullisuuden vaikuttajia ja kysyttiin heidän mielipiteitään tulevaisuuden raportoinnista sekä vastuullisuuden megatrendeistä. Tulokset julkistettiin kahtena eri analyysinä sekä viime maaliskuussa tehtynä yhteenvetona, ”The next era of Corporate Disclousure”. Yhteenvedossa eroteltiin viisi vastuullisuuden päähaastetta ja näitä kuvaavat kahdeksantoista erityistä aihetta.

Tässä kirjoitussarjassa käsittelen GRI 2025 -yhteenvedon seitsemää vastuullisuuden trendien erityistä aihetta ja raportoinnin uusia suuntaviivoja sekä kerron ajatuksiani siitä, miten ne vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin sekä yhteiskuntaan.

Kirjoitussarjan osat

Vastuullisuuden trendit 2025:
 1. Globaalit aiheet: digitaalisen tekniikan kehitys
 2. Yhteiskuntien kehityksen haasteet: ruuan ja puhtaan veden turvaaminen
 3. Yhteiskuntien kehityksen haasteet: ihmisoikeuksien varmistaminen
 4. Ympäristökysymykset: maapallon resurssien hallinta paikallisesti ja globaalisti
 5. Tehokkuuden haasteet: energian tuotannon ja jakelun uudet mallit sekä teknologiat
 6. Yhteiskunnan hallinnon ja taloudellisten mallien haasteet: poliittisen johdon luovuuden puute ja siitä seuraava yhtiöiden sekä kansalaisjärjestöjen uusi rooli yhteiskunnassa
 7. Yhteiskunnan hallinnon ja taloudellisten mallien haasteet: uusien talouden kehitysmallien syntyminen
Raportoinnin kehityslinjat 2025:
 1. Uusi muoto, informaation lähteiden moninaisuus
 2. Uusi sisältö, uusi olennaisuus
 3. Sidosryhmien uusi, tiedon voimistama rooli

Koko kirjoitussarja julkaistaan kevään aikana tässä blogissa.

GRI 2025 -ohjelmassa todetut haasteet ja erityiset aiheet olivat kokonaisuudessaan:

 1. Globaalit aiheet

  • väestön kasvu
  • ilmastonmuutos
  • digitaalisen tekniikan kehitys

 2. Yhteiskuntien kehityksen haasteet

  • ruuan ja puhtaan veden turvaaminen
  • maailmanrauha
  • varallisuuden kumuloituminen
  • konfliktien ratkaisu ja turvallisuus
  • ihmisoikeuksien suojelu

 3. Ympäristökysymykset

  • maapallon resurssien hallinta paikallisesti ja globaalisti
  • ekosysteemien suojelu
  • jätteiden käsittely

 4. Tehokkuuden haasteet

  • tavaroiden ja palveluiden tuotannon sekä jakelun tehokkuus
  • energian tuotannon ja jakelun uudet mallit sekä teknologiat

 5. Yhteiskunnan hallinnon ja taloudellisten mallien haasteet

  • instituutioiden luottamuksen ja oikeutuksen rapautuminen
  • hallintomallien kehitys vastaamaan ko. haasteisiin
  • poliittisen johdon luovuuden puute ja siitä seuraava yhtiöiden sekä kansalaisjärjestöjen uusi rooli yhteiskunnassa
  • uusien talouden kehitysmallien syntyminen

Tulevaisuuden raportoinnin kolmeksi pääkehityssuunnaksi GRI 2025 ennakoi seuraavia:

 1. Uusi muoto, informaation lähteiden moninaisuus
 2. Uusi sisältö, uusi olennaisuus
 3. Sidosryhmien uusi, tiedon voimistama rooli

GRI:n 2025 -ohjelmaan ja sen tuloksiin pääset tutustumaan GRI:n sivuilla osoitteessa
https://www.globalreporting.org/information/Pages/Reporting-2025.aspx