Osuuspankin alkuvuodesta 2024 julkaisemassa tulevaisuuden ja talouden näkymiä kartoittavassa suuryritystutkimuksessa yhtenä keskeisenä teemana on yritysvastuu. Tutkimuksen merkittävimmät luvut liittyvätkin juuri toimitusketjun muutoksiin vastuullisuusvelvoitteiden tiukentuessa:

• Yli 80 % vastanneista suuryrityksistä kokee tarpeelliseksi tiukentaa tai uudistaa alihankintaketjuaan
• Suuryritystutkimuksen mukaan vastuullisuusvelvoitteet ovat johtaneet hankintaketjun muutoksiin 56 % kohdalla vastanneista.
• Kasvua edellisvuoteen oli 13 prosenttiyksikköä.
• Hankintaketjujen muutokset koskevat etenkin raaka-aineita, teollista alihankintaa, jakelua tai jälleenmyyntiä, logistiikkaa ja muita palveluostoja.
• Yli 50 % vastanneista suuryrityksistä uskoo hankintaketjun muutoksien jatkuvan lähitulevaisuudessa.

Ne yritykset, joita raportointivelvoitteet eivät koske, voivat muuttaa suuryritysten vastuullisuuteen liittyvät tietopyynnöt kilpailuedukseen, kun yrityksen prosessit ja järjestelmät kehitetään vastaamaan olennaisiin kestävyystietoihin. Mitä aiemmin yritys pystyy vastaamaan pyydettyihin kestävyystietoihin, sitä suurempi on ajallinen kilpailuetu. ESRS-standardien sisällyttäminen yrityksen strategiaan houkuttelee myös toimitusketjuaan uudelleen järjestäviä suuryrityksiä. Samalla se valmistaa alihankintaketjussa olevaa yritystä tulevaisuutta varten.