Pelillistäminen, eli peliominaisuuksien liittäminen erilaisiin toimintaympäristöihin (oppiminen, rekrytointi, lojaliteetin vahvistaminen) on ollut olemassa jo Platonin filosofisista ajatuspeleistä lähtien. Digitalisaatio on mahdollistanut kustannustehokkaan kanavan tavoittaa laajoja kohderyhmiä pelien muodossa. ”Vakavan pelaamisen”, eli oppimiseen, koulutukseen ja valistukseen perustuvan pelaamisen sekä liiketoimintalähtöisen, mutta viihteellisen pelaamisen (asiakasuskollisuus, brandilojaliteetti) määrä onkin nopeassa kasvussa.

Syyt pelillistymiseen ovat ihmisten mediaympäristön pirstoutumisessa sekä ajankäytön muutoksessa. Digitaalinen maailma vie yhä enemmän yksilön ajankäytöstä, ja sen tarjoamat vaihtoehtojen mahdollisuudet ovat käytännössä rajoittamattomat. Organisaation halutessa kertoa omalle kohdeyleisölleen toimintaansa liittyvistä ”vakavista” seikoista, se joutuu kilpailemaan digitaalisessa mediaympäristössä huomattavasti ärsykkeellisempien sisältöjen kanssa. Pelillistämisellä pyritään tuomaan vakavaankin asiaan mukaan pelien luonteenomaisia piirteitä: vapaaehtoista osallistumista, uppoutumista asiaan, selkeää ajallista tavoitetta ja pelikokemuksesta nousevaa, jokaiselle tärkeää motivaatiotekijää, hauskuutta.

Kehittyvä pelimarkkina antaa myös työkaluja itse pelien toteuttamiseen. Pelien tekninen toteuttaminen on tullut yhä nopeammaksi ja kustannustehokkaammaksi: yksittäisen, tiettyyn aiheeseen keskittyvät pelin tuottaminen on mahdollista rajatummalla budjetilla. Aihesidonnaisen pelin toteutuksessa tulee muistaa, ettei kyse ole kuitenkaan ensisijaisesti pelistä, vaan viestittävästä asiasta. Peli on mahdollistaja, share-of-time -hankinnan työkalu.

Yksikään verkossa toteutettu peli ei onnistu ilman tunnettuuden rakentamista. Suomen konepäällystöliitto haluaa kertoa nuorille, juuri perusasteen opintonsa päättäville opiskelijoille konemestarin työn mahdollisuuksista ja ammattiin opiskelusta. Pelille tehtiin huhtikuussa 2016 ”soft launch”, jossa peliä markkinoitiin pienellä mediabudjetilla 15–19 -vuotiaille nuorille Facebookissa. Kampanja tavoitti kuukaudessa puolet koko ikäryhmän jäsenistä sekä sai tuhannet nuoret kokeilemaan pelaamista ja saamaan tietoja konemestarin koulutuksesta. Peli saa jatkoa syksyllä, jolloin pelistä lanseerataan ruotsinkielinen versio.

Tutustu sinäkin konemestarin työhön. Alkaako alan vaihto kiinnostaa?
kone.guru