Yritykset eivät investoi, jos niiden tuotteille tai palveluille ei ole kysyntää. Miksi sitten kysyntä on niin lamassa? Kun keskiluokan ja pienituloisten ostovoima on laskenut, ei kysyntä voi luonnollisella tavalla lähteä kasvuun.

Kun kysyntää ei ole riittävästi, yritykset keskittyvät kustannusten leikkaamiseen. Palkkojen ja työvoiman leikkaukset parantavat yritysten kannattavuutta, mutta jatkavat edelleen varallisuuden keskittymistä. Palkansaajien ostovoimaa edelleen pienenee, jolloin kansainvälinen talous luisuu yhä voimakkaammin kohti deflaatiota.

Jotta maailmantalous lähtisi liikkeelle, olisi keskiluokan ja pienituloisten ostovoima saatava nousuun. Yksi tärkeimpiä elementtejä ostovoiman kasvattamiseen olisi varallisuuden tasaisempi jako. Etenkin pienituloisten ostovoiman kasvulla olisi elvyttävä vaikutus maailmantaloudelle.

Suomen hallituksen linjaukset viittaavat siihen, että meillä ei uskota kansainvälisen kulutuskysynnän elpymiseen ja sitä kautta investointeihin. Ilmeisesti on tehty arvio, että pääomien keskittymisessä ei tapahdu muutosta, joka johtaisi deflaatiokierteen päättymiseen. Tätä taustaa vasten hallituksen voimakkaissa leikkaustavoitteissa on oma logiikkansa. Nyt kilpaillaan hinnoilla yhä jatkuvien deflaatio-odotusten paineessa.