Korona ja vastuullisuus

Koronakriisi on luonut yhteiskuntaan paineen, jota on yritetty purkaa kiireellä ja välineillä, joita ei ole pandemian kaltaista muutostilannetta varten edes kehitetty. Viime viikkojen kasvosuojafarssi, jossa virkamiehet hankkivat kriittisiä suojavälineitä taparikollisilta ja jotka vielä sen jälkeen osoittautuvat käyttökelvottomiksi olivat alkusoittoa. Nyt ilmenneet epäselvyydet Business Finlandin rahoituspäätöksissä ovat jatkoa samalle asialle: kun valtakunnan tulevaisuus on epävarma, niin kiireessä tehdyt päätökset eivät anna hyvää kuvaa hallinnon toiminnan kyvykkyydestä. Tästä syystä onkin odotettavissa korjausliike, joka alkaa heti kun nyt päällä oleva kriisi helpottaa. [...]