Ilmastonmuutos vähensi  bruttokansantuotetta 6,3%

Vuosi 2023 oli mittaushistorian kuumin. Todennäköisesti kuumin 100 000 vuoteen. Vuosi oli täynnä uutisointia kuivuudesta, helleaalloista ja laajoista maastopaloista. Vuoden jokainen päivä oli yhden asteen lämpimämpi kuin esiteollisella ajanjaksolla. Maapallon lämpenemisen kriittisenä rajana pidetty 1,5 celsiusastetta on juuri ylittymässä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät jakaudu tai kohdistu tasaisesti, eivätkä tunne tasa-arvoa – muutoksesta kärsivät eniten köyhät maat.   Delawaren yliopiston tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos kutistaa globaalia bruttokansantuotetta Vuonna 2022 ilmastonmuutoksen globaali supistava vaikutus bruttokansantuotteeseen oli 6,3 %. Tutkimuksessa julkaistut luvut sisältävät ilmastonmuutoksen [...]

2024-03-28T15:07:26+02:0028.3.2024|Categories: Yhteiskunnallinen viestintä, Yritysvastuu|

Kestävyysraportoinnin direktiivi ja standardit, CSRD ja ESRS, ovat nyt täällä.

Euroopan unioni ei lomaillut heinäkuussa, vaan julkaisi kestävyysraportointidirektiivin juuri elokuun alkuun. CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, astuu voimaan suunnitellusti 1.1.2024. Ensin raportoivat Suomessa NFI-lainsäädännön piiriin kuuluvat, listatut yritykset ja vuodesta 2025 alkaen raportointi koskee listattuja ja listaamattomia yrityksiä, joilla täyttyy vähintään kaksi kappaletta alla olevista kolmesta ehdosta: • Taseen loppusumma vähintään 20 miljoonaa euroa • Liikevaihto vähintään 40 miljoonaa euroa • Tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä Direktiivin kanssa julkaistiin myös raportoinnille mallin tarjoavat standardit. ESRS-standardeja on kaksitoista kappaletta, [...]

2023-08-25T15:50:30+03:0025.8.2023|Categories: GRI, Yritysvastuu|

Biodiversiteetti rakennusalalla – RT:n julkaisu heinäkuulta

Kesälomien ja muun maailman melskeen alle on jäänyt heinäkuussa Rakennusteollisuus ry:n (RT) julkaisu ”Biodiversiteetti rakennusalalla”, joka käsittelee rakentamisen ja rakennetun ympäristön vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen. Luonnon monimuotoisuus ja luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut ovat yksi maailman uhanalaisimmista luontopääomista: kirjoitimme viime syksynä Dasguptan raportista (tuohon linkki https://rauta.fi/index.php/luonnon-monimuotoisuus-on-paaomaa/), jossa Britannian valtionvarainministeriö arvioi taloudellisen kasvun suhdetta luonnon monimuotoisuuteen todeten sen merkittävän taloudellisen arvon. RT:n raportissa todetaan suomalaisen rakentamisen olevan vielä varsin lähtökuopissa sen suhteen, miten hyvin rakentamisessa otetaan huomioon ekosysteemin säilyminen. Kansallinen lainsäädäntö on yksi keino [...]

2022-09-01T14:37:19+03:001.9.2022|Categories: GRI, Rakentaminen, Yritysvastuu|

Viilentävää maalia

Kaupunkialueilla yleisesti käytettyjen rakennusmateriaalien, kuten asfaltin, tiilen ja betonin ominaislämpökapasiteetti ja lämmönjohtavuus ovat korkeampia kuin luonnollisten, yleensä kasvillisuuden peittämien pintojen. Keinotekoisiin pintoihin varastoituu iltapäivisin runsaasti auringon lämpöenergiaa, joka vapautuu yöllä. Mitä tummempi pinta, sitä enemmän se lämpiää. Esimerkiksi asfaltti heijastaa auringonvalosta vain neljä prosenttia; tuore lumi heijastaa 90 prosenttia. Kaupunkien lämpiäminen johtaa lämpösaarekkeiden syntymiseen, joissa lämpötila voi olla ympäröivää maaseutua jopa kaksitoista astetta korkeampi. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan noin kymmenen prosenttia maailman energian kulutuksesta menee viilentämiseen sekä ilmastointiin ja [...]

2023-06-27T10:26:01+03:001.9.2022|Categories: GRI, Rakentaminen, Yritysvastuu|

GRI:n kommentit tulevaan kestävyysraportointidirektiiviin: liikaa yksityiskohtia, liian vähän tietoa

Valmisteilla oleva EU:n kestävyysraportointidirektiivi, CSRD, on kesän aikana ollut lausuntokierroksella eri sidosryhmissä. Yksi kommentteja jättänyt osapuoli on GRI, joka toimii myös EU:n valmistelevan elimen, EFRAGin, ”preferred partner” -kumppanina. Erittäin detaljitasoinen kritiikki on julkaistu kokonaisuudessaan tämän artikkelin lopussa olevan linkin alla. Käytännössä kritiikin voi tiivistää siihen, mitä GRI on omassa ohjeistuksessaan pyrkinyt parantamaan jo kaksikymmentä vuotta: älä vaadi epäolennaisuuksia, keskity olennaiseen. Liiat detaljit ovat olennaisuudelle myrkkyä Monet vaatimukset nyt julkaistuissa kestävyysraportoinnin ohjeissa ovat linjassa GRI Universal Standards -raportoinnin kanssa, mutta [...]

2022-08-23T13:09:08+03:0022.8.2022|Categories: GRI, Yritysvastuu|

Ilmastonmuutos kiihdyttää inflaatiota

Viljelyalojen pieneneminen johtaa tarjontainflaatioon. Monet ruokakasvit, kuten eri viljat, riisi, maissi, kahvi, kaakao, tee jne. kärsivät viljelyalojen pienenemisestä lähinnä kuumuuden ja kuivuuden johdosta. Ilmastomuutoksen edetessä tilanne vain pahenee, jolloin tuotantomäärät laskevat edelleen. Tämä nostaa maailmanmarkkinahintoja ja kiihdyttää inflaatiota. Ongelmallisinta tilanteessa on se, että kyse on tarjontainflaatiosta, jota on vaikea torjua koroilla. Paras apu olisi tarjonnan, eli tuotantomäärien kasvattaminen, mutta ongelmallista on se, että pohjoiset alueet eivät todennäköisesti pysty korvaamaan niitä satomenetyksiä, jotka tapahtuvat Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Helpottaako geenimanipulaatio [...]

2022-08-19T09:44:40+03:0019.8.2022|Categories: GRI, Yhteiskunnallinen viestintä, Yritysvastuu|

Uusi GRI Universal Standards -raportointi alkaa vuoden 2023 alusta

EU:n pakollisen CSRD-raportointidirektiivin voimaantulo siirtyi hieman. Direktiiviä aletaan soveltaa asteittain seuraavan aikataulun ja rajojen puitteissa: • 1.1.2024 alkaen listatut yli 500 henkilöä työllistävät yritykset • 1.1.2025 alkaen listatut ja listaamattomat yritykset, joissa on yli 250 työntekijää, yli 40 MEUR liikevaihto tai ovat tasearvoltaan yli 20 MEUR (kaksi kolmesta riittää) • 1.1.2026 alkaen listatut PK-yritykset Vuoden lisäaika antaakin yrityksille tilaa kehittää raportointiaan. Uusia työkaluja tähän työhön tarjoaa uudistettu GRI Universal Standards -raportointimalli. Uudet ohjeet jakautuvat kolmeen osaan (GRI 1, GRI [...]

2022-08-15T10:09:54+03:0015.8.2022|Categories: GRI, Yritysvastuu|

M&A ja ESG – neljä ajatusta lähitulevaisuudesta

Toukokuussa 2022 olin puhumassa The Institute of Internal Auditors IIA Finlandin seminaarissa kestävyysraportoinnista sekä sen merkityksestä sisäiseen tarkastukseen. Samassa tilaisuudessa Key note speakerina oli myös Tero Ojanperä, työelämäprofessori ja hallitusammattilainen, kertomassa samasta asiasta hallituksen jäsenen näkökulmasta. Yksi aiheista, minkä Ojanperä puheenvuorossaan nosti esiin, oli vastuullisuuden merkitys yrityskauppojen yhteydessä. Trendi on Suomessa ja maailmalla vielä alussa, mutta ESG:n merkitys on koko ajan kasvussa. Myös Royal Bank of Canadan Capital Markets -yhtiön toimitusjohtaja Lindsay Patrick kirjoitti yrityskaupoista artikkelin helmikuussa 2022 fortune.com [...]

2022-05-12T14:56:06+03:0012.5.2022|Categories: Yritysvastuu|

Vihreää rahaa: keskiössä vastuullisuusstrategia ja kommunikoinnin selkeys

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, tutummin Vihreän Siirtymän, tavoitteena on tehdä Euroopasta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä, vauhdittaa taloutta vihreän teknologian avulla, luoda kestävää teollisuutta ja liikennettä sekä vähentää saasteita. Ohjelma on Euroopan unionin vastaus ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Toteutuakseen vihreä siirtymä vaatii satojen miljardien eurojen investointeja. Samanaikaisesti on laskettu, että saavutettavat hyödyt ovat vuoteen 2050 mennessä kaksinkertaisia investointeihin verrattuna. Konkreettisesti hyödyt näkyvät innovaatiotoiminnassa, uusissa tekniikoissa, kestävämmässä liikenteessä ja maataloudessa. Vaikka osan tarvittavista investoinneista maksavat unionin jäsenvaltiot, niin paljon [...]

2022-05-10T14:28:10+03:0010.5.2022|Categories: Viestintä, Yhteiskunnallinen viestintä, Yritysvastuu|

Lopettaminen on vaikeaa  

Maailman energiatuotannosta yhä noin 80 % perustuu fossiilisiin energialähteisiin. Kaiken lisäksi valtaosa fossiilista voimalaitoksista on vasta elinkaarensa alussa, joten niiden nopea sulkeminen on epätodennäköistä. Tosin voimalaitosten päästövaikutukset ovat hyvinkin erilaisia. Boulderin yliopiston (Colorado, USA) tutkimusten mukaan noin viisi prosenttia voimalaitoksista tuottaa 73 % sähköntuotannon hiilidioksidipäästöistä, joten oikein kohdennetuilla toimilla voidaan saada aikaan paljonkin. Sota Euroopassa on kuitenkin muuttamassa aikatauluja. Riippuvuus Venäjän tuottamasta kaasusta ja öljystä on paljastanut fossiiliseen energiaan liittyvät poliittiset riskit: esimerkiksi Saksassa ei ole ainuttakaan kaasun vastaanottamiseen [...]

2023-05-26T10:49:18+03:0010.5.2022|Categories: Viestintä, Yhteiskunnallinen viestintä, Yritysvastuu|
Go to Top