Kansainväliset verotussäännöt ovat rikki

Lue osa 1: Verot katoavat paratiisiin Kansalaisjärjestö Tax Justice Network on arvioinut, että veroparatiiseissa on pelkästään yksityishenkilöiden varallisuutta yksitoistatuhatta miljardia euroa. Arvioiden mukaan maailman varallisuudesta jopa puolet olisi veroparatiiseissa. IMF sekä OECD ovat tuoreissa tutkimuksissaan todenneet suurten varallisuuserojen olevat haitallisista talouskasvulle. Samalla tuloerot ovat kasvaneet aiheuttaen epävakautta yhteiskuntiin sekä talouteen. Yritykset, joiden voitot perustuvat veroparatiisien hyödyntämiseen, eivät voi toimia transparentisti, jolloin ne ovat sijoittajille riskialttiimpia, koska kansainvälinen paine ja tiukentuva lainsäädäntö voivat leikata nopeastikin merkittävän osan voitoista. Yritysten velvoitus [...]

2020-03-16T16:30:03+02:005.2.2016|Categories: GRI, Yritysvastuu|Tags: , , , |

Verot katoavat paratiisiin

Valtiontaloudet ovat ajautuneet ahtaalle. Merkittävä syy tähän on, etteivät valtiot pysty enää keräämään verotuloja. Monien yritysten harjoittama, sinänsä laillinen aggressiivinen verosuunnittelu, siirtohinnoittelu ja veroparatiisien hyödyntäminen ovat siirtäneet verotaakan painopistettä voimakkaasti palkansaajille / kuluttajille. Tämä luo useissa valtiossa voimakaan poliittisen paineen muutoksille. Veroparatiisien hyödyntäminen myös vääristää yritysten välistä kilpailua. Suurin osa pienistä ja keskisuurista yrityksistä ei pysty hyödyntämään veroparatiiseja. Tämä tuo ansaitsematonta kilpailuetua veroparatiiseja hyödyntäville yrityksille. Lue osa 2: Kansainväliset verotussäännöt ovat rikki

2020-03-16T16:30:45+02:005.2.2016|Categories: Yhteiskunnallinen viestintä|Tags: , , , |
Go to Top