Direktiivi puuttuu vihreisiin väittämiin

Euroopan komissio antoi 22.03. direktiiviehdotuksen vihreistä väittämistä (Green Claims Directive), jonka tarkoituksena on suojella kuluttajia harhaanjohtavalta markkinoinnilta. Käytännössä EU puuttuu markkinoinnista ja viestinnästä tuttuun viherpesuun. Direktiivistä olisi kuluttajalle etua luotettavamman informaation saamiseksi ja tuotteiden todenmukaisemman vertailun tekemiseksi. Direktiivistä olisi etua myös kaikille niille yrityksille, jotka ovat satsanneet ympäristöystävällisempään tuotantoon. Mitä harvempi yhtiö voi markkinoida itseään väärillä ympäristöväitteillä, sitä paremmin aidot ympäristötekijät toimivat kilpailuetuna. Ympäristöväitteet tulee osoittaa todeksi Jatkossa Euroopan unionissa ei siis saisi mainostaa tuotteita epämääräisillä ympäristöväittämillä. Tuotteita ei [...]

2024-06-05T15:12:39+03:005.6.2024|Categories: Yhteiskunnallinen viestintä, Yritysvastuu|

Ilmastonmuutos pienentää kasvien ravintoarvoa

YLE:n vaikuttavassa dokumentissa ”Kuumuuden aikakausi”, tutkijat esittivät pysäyttävän havainnon, miten kasvien ravintoarvot pienenevät, kun hiilidioksidipitoisuus kasvaa. Syynä on, että kasvien kudoksissa on nykyään enemmän hiiltä ja vähemmän typpeä. Typpi on erittäin tärkeää, sillä siitä eläimet tuottavat mm. entsyymejä ja proteiineja. Esimerkiksi jos kasvin lehdissä on vähän typpeä, hyönteisten pitää syödä enemmän tyydyttääkseen tarpeensa. Tämä johtaa suurempiin satotuhoihin, mutta vaikuttaa myös ruokakasvien ravintoarvoihin. Näistä syistä satomääriä tulisi pystyä kasvattamaan, jotta ihmiset saisivat saman määrän ravintoa kasveista. Ravintoarvojen tippuminen vaikuttaa tietenkin [...]

2024-05-29T10:55:38+03:0029.5.2024|Categories: Yhteiskunnallinen viestintä, Yleinen|

Ilmastonmuutos vähensi  bruttokansantuotetta 6,3%

Vuosi 2023 oli mittaushistorian kuumin. Todennäköisesti kuumin 100 000 vuoteen. Vuosi oli täynnä uutisointia kuivuudesta, helleaalloista ja laajoista maastopaloista. Vuoden jokainen päivä oli yhden asteen lämpimämpi kuin esiteollisella ajanjaksolla. Maapallon lämpenemisen kriittisenä rajana pidetty 1,5 celsiusastetta on juuri ylittymässä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät jakaudu tai kohdistu tasaisesti, eivätkä tunne tasa-arvoa – muutoksesta kärsivät eniten köyhät maat.   Delawaren yliopiston tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos kutistaa globaalia bruttokansantuotetta Vuonna 2022 ilmastonmuutoksen globaali supistava vaikutus bruttokansantuotteeseen oli 6,3 %. Tutkimuksessa julkaistut luvut sisältävät ilmastonmuutoksen [...]

2024-03-28T15:07:26+02:0028.3.2024|Categories: Yhteiskunnallinen viestintä, Yritysvastuu|

Kuka haluaa jäseneksi?

Edunvalvonnan piirissä olevien työntekijöiden järjestäytymisaste on ollut jo vuosia syöksykierteessä. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema tutkimus puhuu karua kieltä erityisesti miesten ja yksityisten palvelualojen kohdalla. Mitä voidaan tehdä? Tutkimuksen mukaan edunvalvonnan piirissä olevien palkansaajien järjestäytymisaste on pudonnut jo alle 55 prosenttiin. Tämäkin luku on jo vuodelta 2021 ja kun vuotuista laskua on ollut viimeisten parinkymmenen vuoden aikana joitakin prosenttiyksikköjä, voidaan tämän vuoden lukujen olettaa olevan vieläkin matalampia. Miesten kohdalla voi jo puhua romahduksesta: vuonna 1995 miehistä 70,7 % oli järjestäytyneitä, [...]

Yhteiskunnallisella brändillä on erityishaasteensa

Brändin ”keksijänä” yleisesti pidetään William Bernbachia, joka oli huomannut, että aika oli ajanut ainutlaatuiseen myyntiväittämään perustuvan USP-mainonnan ohi. Kilpailevien tuotteiden lisääntyessä ja niiden samankaltaistuessa ainutlaatuisia eroja tuotteiden välillä oli lähes mahdotonta löytää. Bernbach loi teorian siitä, mikä käytännössä oli jo tapahtunut kuluttajien mielissä – brändin. Kun kuluttajat eivät enää kokeneet kilpailevien tuotteiden välillä eroja, he muodostivat tuotteista mielikuvan, joka oli useamman tekijän summa. Kaikkein voimakkainta tämä kehitys oli ns. matalan sidonnaisuuden tuotteissa, joiden kohdalla kuluttajien mielenkiinto tuotteen ominaisuuksiin oli [...]

2023-04-27T12:14:55+03:0027.4.2023|Categories: Mainonta, Viestintä, Yhteiskunnallinen viestintä|

Varain- ja jäsenhankinta; onnistu somessa

Sosiaalisen median kanavat ovat monille järjestöille hyviä jäsenhankinnan ja varainkeruun välineitä. Ne ovat kontaktihinnoiltaan edullisia ja niiden kohdentuvuus on hyvä, etenkin verrattaessa perinteisiin massamedioihin. Mainoksesta suora linkki omille verkkosivuille, jäsenkaavakkeen voi täyttää heti tai lahjoituksen voi suorittaa välittömästi. Todellisuudessa näin ei kuitenkaan tapahdu. Some ja sudenkuopat
 Esimerkiksi Facebookin avauksista n. 99 % tapahtuu mobiililaitteilla. Tämä tarkoittaa, että lukuhetket ovat useimmiten kaikkea muuta kuin rauhallisia ja häiriöttömiä (bussi, juna, kahvitauko, kadulla jne.). Lukutilanteella on merkitystä kampanjan tuloksille etenkin silloin, kun [...]

2023-06-27T10:15:12+03:0027.4.2023|Categories: Mainonta, Viestintä, Yhteiskunnallinen viestintä|

Ilmastonmuutos kiihdyttää inflaatiota

Viljelyalojen pieneneminen johtaa tarjontainflaatioon. Monet ruokakasvit, kuten eri viljat, riisi, maissi, kahvi, kaakao, tee jne. kärsivät viljelyalojen pienenemisestä lähinnä kuumuuden ja kuivuuden johdosta. Ilmastomuutoksen edetessä tilanne vain pahenee, jolloin tuotantomäärät laskevat edelleen. Tämä nostaa maailmanmarkkinahintoja ja kiihdyttää inflaatiota. Ongelmallisinta tilanteessa on se, että kyse on tarjontainflaatiosta, jota on vaikea torjua koroilla. Paras apu olisi tarjonnan, eli tuotantomäärien kasvattaminen, mutta ongelmallista on se, että pohjoiset alueet eivät todennäköisesti pysty korvaamaan niitä satomenetyksiä, jotka tapahtuvat Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Helpottaako geenimanipulaatio [...]

2022-08-19T09:44:40+03:0019.8.2022|Categories: GRI, Yhteiskunnallinen viestintä, Yritysvastuu|

Vihreää rahaa: keskiössä vastuullisuusstrategia ja kommunikoinnin selkeys

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, tutummin Vihreän Siirtymän, tavoitteena on tehdä Euroopasta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä, vauhdittaa taloutta vihreän teknologian avulla, luoda kestävää teollisuutta ja liikennettä sekä vähentää saasteita. Ohjelma on Euroopan unionin vastaus ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Toteutuakseen vihreä siirtymä vaatii satojen miljardien eurojen investointeja. Samanaikaisesti on laskettu, että saavutettavat hyödyt ovat vuoteen 2050 mennessä kaksinkertaisia investointeihin verrattuna. Konkreettisesti hyödyt näkyvät innovaatiotoiminnassa, uusissa tekniikoissa, kestävämmässä liikenteessä ja maataloudessa. Vaikka osan tarvittavista investoinneista maksavat unionin jäsenvaltiot, niin paljon [...]

2022-05-10T14:28:10+03:0010.5.2022|Categories: Viestintä, Yhteiskunnallinen viestintä, Yritysvastuu|

Lopettaminen on vaikeaa  

Maailman energiatuotannosta yhä noin 80 % perustuu fossiilisiin energialähteisiin. Kaiken lisäksi valtaosa fossiilista voimalaitoksista on vasta elinkaarensa alussa, joten niiden nopea sulkeminen on epätodennäköistä. Tosin voimalaitosten päästövaikutukset ovat hyvinkin erilaisia. Boulderin yliopiston (Colorado, USA) tutkimusten mukaan noin viisi prosenttia voimalaitoksista tuottaa 73 % sähköntuotannon hiilidioksidipäästöistä, joten oikein kohdennetuilla toimilla voidaan saada aikaan paljonkin. Sota Euroopassa on kuitenkin muuttamassa aikatauluja. Riippuvuus Venäjän tuottamasta kaasusta ja öljystä on paljastanut fossiiliseen energiaan liittyvät poliittiset riskit: esimerkiksi Saksassa ei ole ainuttakaan kaasun vastaanottamiseen [...]

2023-05-26T10:49:18+03:0010.5.2022|Categories: Viestintä, Yhteiskunnallinen viestintä, Yritysvastuu|

Ilmastonmuutos ja Ukrainan sota

Venäjän toimet ovat johtamassa siihen, että EU nopeuttaa siirtymistä fossiilittomiin energian tuotantomuotoihin. Jos/kun Venäjä käyttää energiaa aseena painostaakseen  EU:ta taipumaan mm. Venäjän geopoliittisista vaatimuksiin, niin EU:n on käytännössä pakko irrottautua Venäjän energiatuonnista. Jos Venäjältä ostettu energia vain korvataan tuonnilla muualta, niin EU ajaisi itsensä pitkäaikaisempaan kalliin energian aikaan. Toki näin käykin, mutta väliaikaisesti. Lisäämällä investointeja voimakkaasti esim. tuuli-, aurinko- ja vuorovesivoimaan sekä vetyyn, EU irrottautuu vähitellen fossiilisista energiamuodoista. Kaiken lisäksi uusien energiamuotojen ”raaka-aine” on ilmaista ja mahdolliset myyntiboikotit ovat [...]

2022-03-03T10:59:24+02:003.3.2022|Categories: Yhteiskunnallinen viestintä, Yleinen|
Go to Top