Blogi2021-12-28T15:58:15+02:00

Ammattiliitoilla on loistava hetki kasvattaa jäsenmääriään

Yleinen työttömyyskassa YTK on viestinyt, että sen kapasiteetti käsitellä työttömyyskorvauksia on niin heikko, ettei se pysty suoriutumaan lain määräämistä velvollisuuksistaan. Korvausten käsittelyajat voivat venyä jopa neljään kuukauteen tai ensi [...]

5.4.2020|Categories: Yhteiskunnallinen viestintä|

Tarve kehittää kriisiviestintää?

Kriisiviestinnässä useimmiten kyse on vahinkojen minimoinnista. Tehokkain tapa onnistumiselle ei kuitenkaan ole tapahtuneen toteaminen, vaan pelkojen ja epävarmuuden poistaminen. Joissain tapauksissa kriisiviestintä voi tarjota myös mahdollisuuksia asiakassuhteitten kehittämiseen. Isot [...]

24.3.2020|Categories: Mainonta, Viestintä, Yhteiskunnallinen viestintä|

Maailman suurin sijoitusrahasto vaatii yrityksiä kertomaan ilmastotoimistaan

Amerikkalainen sijoitusyhtiö Blackrock hallinnoi yli 7 000 miljardin sijoitussalkkua. Nämä pääomat ovat muuttumassa ”vihreiksi”, koska ilmastoriski on pakottanut sijoittajat uudelleen arvioimaan rahoitustoimintansa periaatteita. Tammikuun alussa 2020 yhtiön toimitusjohtaja Larry [...]

17.3.2020|Categories: Yritysvastuu|

Sitoutumisasteen vaikutus viestinnän ja mainonnan sisältöön

Pääsääntöisesti matalan sidonnaisuuden tuotteet ovat ostopäätöksiltään herätteellisiä tai tottumukseen perustuvia. Esimerkiksi suodatinpussit, karkit tai sukat ovat suurimmalle osalle kuluttajista merkkivalintansa puolesta matalan sidonnaisuuden tuotteita. Ostopäätös on nopea, jos totuttua [...]

17.3.2020|Categories: Mainonta, Viestintä|

Vastuullisuus julkisissa hankinnoissa

Julkisissa kilpailutuksissa näkyy vastuullisuuden merkityksen kasvu. Hinta-laatusuhteen vertailuperusteet voivat liittyä laadullisiin, yhteiskunnallisiin, ympäristö- tai sosiaalisiin näkökohtiin tai innovatiivisiin ominaisuuksiin. Myös ulkoiset ympäristövaikutukset, esim. tavarassa käytettyjen raaka-aineiden hankkimisesta aiheutuvat saasteet [...]

17.3.2020|Categories: Rakentaminen, Yritysvastuu|
Go to Top