Yritysten vastuullisuus ja pandemia

Tätä kirjoittaessani Suomessa on todettu satoja koronavirustartuntoja ja maassa valmistaudutaan valmiuslakien käyttöönottoon. Tämä siitä syystä, että tartuntojen eksponentiaalinen kasvu aiheuttaa vakavan uhan terveydenhuollon toiminnan edellytyksiin. Näin tartuntojen leviämistä tulee hidastaa kaikin keinoin. Suomen hallitus ryhtyi eilen ensimmäisiin todella rajoittaviin toimiin ja jatkoa seuraa varmuudella, mutta todelliset vaikuttajat ovat aloittaneet jo aikaisemmin. Yritysten matkustussääntöjä on muutettu, kokouskäytännöt ohjaavat digitaalisiin yhteyksiin ja etätyön määrää on voimakkaasti lisätty: tämän huomasi aamun liikennemäärässä, josta tuli Helsingissä mieleen kesäiset sunnuntaiaamut. Kuten muutenkin vastuullisuuteen liittyvissä [...]

2020-03-24T13:22:59+02:0017.3.2020|Categories: Yritysvastuu|

Vastuullisuus julkisissa hankinnoissa

Julkisissa kilpailutuksissa näkyy vastuullisuuden merkityksen kasvu. Hinta-laatusuhteen vertailuperusteet voivat liittyä laadullisiin, yhteiskunnallisiin, ympäristö- tai sosiaalisiin näkökohtiin tai innovatiivisiin ominaisuuksiin. Myös ulkoiset ympäristövaikutukset, esim. tavarassa käytettyjen raaka-aineiden hankkimisesta aiheutuvat saasteet tai tuotteen valmistuksen aiheuttama ympäristön pilaantuminen voivat olla kilpailutuksen perusteita, kunhan ovat rahallisesti mitattavissa. Hankintayksikkö voi myös vaatia tiettyä merkkiä (esim. ympäristöystävällisyyttä kuvaavat EU-kukka ja pohjoismainen Joutsenmerkki) näytöksi siitä, että hankinnan kohde vastaa vaadittuja ympäristö-, sosiaalisia tai muita ominaisuuksia. Rakennusalan yritysten oma markkinointiviestintä on tässä kohdin ratkaisevassa roolissa. Kun vastuullisuus [...]

2020-03-17T13:27:46+02:0017.3.2020|Categories: Rakentaminen, Yritysvastuu|

GRI Standards: uutta näkymää raportointiin – omat kokemukset.

Suomen ensimmäisiä GRI Standards -raportteja julkistetaan parhaillaan. Itselläni on ollut etuoikeus olla mukana jo syksystä lähtien yhtiöiden raportoinnin muutoksessa. Vaikka kyseessä ei suinkaan ole itse raportoinnin mekaniikan muutos, niin vaikutus näkyy parhaiten siinä tavassa, miten jatkossa tullaan yhtiön liiketoiminnan vastuullisuutta arvioimaan niin yhtiön sisällä kuin sen sidosryhmissä. Alla itselleni tärkeiksi muodostuneita seikkoja uudesta mallista. Vaikutus on nyt oikeaa vaikutusta. Aikaisemmissa GRI-raportointimalleissa olennaisuusanalyysissa esiintyvä termi ”vaikutus” tarkoitti yhtiölle olennaisten aiheiden vaikutusta sen omaan liiketoimintaan. Standards-malli muuttaa tarkastelusuunnan päinvastaiseksi: ”vaikutus”-termi tarkoittaa [...]

2020-03-16T16:16:18+02:0023.3.2018|Categories: GRI, Yritysvastuu|Tags: , , , , , |

Moules au plastic, sil vous plait.

Belgialaiset rakastavat simpukoitaan ja äyriäisiään. Siksi heillä onkin mahdollisuus nauttia vuosittaisissa herkkuaterioissaan noin 11 000 muovikappaletta, jotka ovat huuhtoutuneet meriin fleecepaidoista, kosmetiikasta ja vaikkapa pesuainepulloista. Noin prosentti kaikesta ”nautitusta” muovista kertyy kudoksiin, joten mikäli sattuu elämään vanhaksi, niin plastikkakirurgille ei taida tarvetta, koska on jo muovittanut itsensä ihan ruokailemalla. Meriin dumpataan tai huuhtoutuu vuosittain yli 12 miljoonaa tonnia muovia. Pilkkoutuessaan mikromuoveiksi ja näin muistuttaessa planktonia, se siirtyy ravintoketjuun, päätyen lopulta niin belgialaiseen kuin suomalaiseen ruokapöytään. YK:n ennusteessa arvioidaan, että [...]

Direktiivin mukainen vastuullisuusraportointi alkaa nyt.

Euroopan komissio julkaisi 26. kesäkuuta 2017 ensimmäiset ohjeensa koskien direktiivi 2014/95/EU tulkinnasta. Kyseinen direktiivi määrittelee tiettyjen suurten yritysten velvollisuutta julkistaa vuosittain ei-taloudellisia sekä monimuotoisuutta koskevia tietoja. Käytännössä tämä tarkoittaa vastuullisuusraportoinnin muotoutumista osaltaan pakolliseksi nykyisen vapaaehtoisen raportoinnin sijaan. Direktiivi itsessään on johdonmukainen osa kehitystä, jossa EU pyrkii yhdenmukaistamaan sekä lisäämään yritysten avoimuutta kaikissa sisämarkkinoiden jäsenmaissa. Direktiivin perusteluissa Euroopan parlamentti toteaa seuraavasti: ”Muiden kuin taloudellisten tietojen julkistaminen on tärkeää, jotta voidaan siirtyä hallitusti kestävään maailmantalouteen, jossa yhdistetään pitkän aikavälin kannattavuus sosiaaliseen [...]

2020-03-16T16:19:46+02:0030.6.2017|Categories: Vähittäiskauppa, Yritysvastuu|Tags: , , , , |

GRI Standards – uusi reitti vastuullisuuteen

19. lokakuuta 2016 julkaistiin GRI:n vastuullisuusraportoinnin uusin evoluutio, GRI Standards. Uudistettu raportointikehikko antaa mallin raportointiin, joka keskittyy yhä paremmin yritysten liiketoiminnan vaikutukseen sitä ympäröivässä yhteiskunnassa. Tämä kehitys on linjassa muiden kansainvälisten standardien kanssa sekä jaetun arvon käsitteen, Shared Valuen, kanssa. Samana aamuna pidettiin GRI:n toimesta ensimmäinen aiheen esittelyseminaari. Ohessa hieman tärkeimpiä kuulemiani seikkoja uudistuneesta ohjeistosta. Asiaa on toki merkittävästi enemmänkin, mutta nämä seikat ovat mielestäni aiheita, joista käy ilmi uuden Standardin keskeinen lähtöajatus: Shared Valuen toteutumisen mittaaminen. 1. Vastuullisuuden [...]

2020-03-16T16:22:29+02:005.1.2017|Categories: GRI, Yritysvastuu|Tags: , , |

What’s bubbling under: vastuullinen liiketoiminta sekä raportoinnin kehitys: GRI 2025

Vuoden 2015 aikana Global Reporting Initiative, GRI, toteutti ohjelman ”Sustainability and Reporting Trends in 2025”, jossa haastateltiin yritysjohtajia sekä vastuullisuuden vaikuttajia ja kysyttiin heidän mielipiteitään tulevaisuuden raportoinnista sekä vastuullisuuden megatrendeistä. Tulokset julkistettiin kahtena eri analyysinä sekä viime maaliskuussa tehtynä yhteenvetona, ”The next era of Corporate Disclousure”. Yhteenvedossa eroteltiin viisi vastuullisuuden päähaastetta ja näitä kuvaavat kahdeksantoista erityistä aihetta. Tässä kirjoitussarjassa käsittelen GRI 2025 -yhteenvedon seitsemää vastuullisuuden trendien erityistä aihetta ja raportoinnin uusia suuntaviivoja sekä kerron ajatuksiani siitä, miten ne vaikuttavat [...]

2020-03-16T16:26:16+02:0018.4.2016|Categories: GRI, Yritysvastuu|Tags: , , , , |

Pieni liike tekee hyvää, yhtenäinen liike vaikuttaa.

Pieni liike tekee hyvää, yhtenäinen liike vaikuttaa. Sarjakuvan kääntö animaatioksi onnistuu vaivatta ja antaa asialle lisää huomioarvoa. Tosin hyvä sarjakuva saa aikaan liikettä, jossa hieman roiskuukin. Ota yhteyttä ja kerromme lisää siitä, miten asiakkaamme julkaisema sarjis pisti veren kiertämään poliittisissa nuorisojärjestöissäkin!

2020-03-16T16:27:00+02:0013.4.2016|Categories: GRI, Yritysvastuu|Tags: |

Kansainväliset verotussäännöt ovat rikki

Lue osa 1: Verot katoavat paratiisiin Kansalaisjärjestö Tax Justice Network on arvioinut, että veroparatiiseissa on pelkästään yksityishenkilöiden varallisuutta yksitoistatuhatta miljardia euroa. Arvioiden mukaan maailman varallisuudesta jopa puolet olisi veroparatiiseissa. IMF sekä OECD ovat tuoreissa tutkimuksissaan todenneet suurten varallisuuserojen olevat haitallisista talouskasvulle. Samalla tuloerot ovat kasvaneet aiheuttaen epävakautta yhteiskuntiin sekä talouteen. Yritykset, joiden voitot perustuvat veroparatiisien hyödyntämiseen, eivät voi toimia transparentisti, jolloin ne ovat sijoittajille riskialttiimpia, koska kansainvälinen paine ja tiukentuva lainsäädäntö voivat leikata nopeastikin merkittävän osan voitoista. Yritysten velvoitus [...]

2020-03-16T16:30:03+02:005.2.2016|Categories: GRI, Yritysvastuu|Tags: , , , |

Euroopan keskuspankki alentaa korkoja – mitä tekee Suomi?

Euroopan keskuspankki on tarkoituksella ajanut korot niin alas, että kaikilla olisi mahdollisuus elvyttää ja saada talous liikkeelle. Suomen hallitus taasen on päätynyt leikkauslinjalle. Tämä johtaa kotimaisen kysynnän ja kotimarkkinayritysten ahdinkoon. Jos euroalueen vauraimmat valtiot eivät ole valmiita elvyttämään ja köyhimmillä ei ole varaa tai euroalueen budjettialijäämiä koskevat säännöt estävät elvyttämisen, niin olemme pattitilanteessa. Vallitseva tilanne ei tarjoa paljoa vientivetoista kasvua. Nobelpalkittu taloustieteilijä Joseph Stiglitz kuvaakin Suomen hallituksen tekemiä päätöksiä sanoilla "Tässä lyödään vetoa siitä, että vientisektori elpyy nopeammin kuin [...]

2020-03-16T16:33:37+02:0012.1.2016|Categories: GRI, Yritysvastuu|Tags: , , |
Go to Top