Rakennetun ympäristön tila ROTI –raportti julkaistiin juuri. Joka toinen vuosi julkaistavassa raportissa käsitellään koko Suomen rakennettua ympäristöä, mutta aina voimakkaammin vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Tässä muutamia poimintoja vastuullisuuden kannalta.

”Yli 70 % päästöistä syntyy joko suoraan tai epäsuoraan kaupunkien toiminnoista. Kaupunkiseuduilla on keskeinen merkitys ilmastonmuutoksen torjumisessa ja siihen sopeutumisessa, sillä 75 % Suomen asukkaista on kuntien energiatehokkuussopimusten piirissä. Vuosittain tämä tarkoittaa 149 GWh energiansäästöä ja investointeja 26 miljoonalla eurolla.” Suomi on poikkeus eurooppalaisesta kehityksestä, koska meillä kaupungistuminen jatkuu edelleen. Tämä tarkoittaa rakentamisen jatkumista sen koko arvoketjussa, lähtien kaavoituksesta ja infrarakentamisesta aina uusien asunto- ja toimitilakortteleiden rakentamiseen. Voidakseen vastata Suomen kansainvälisiin, ilmastonmuutosta hillitseviin sopimuksiin, rakennusalan oma toiminta on erityisen merkittävää.

”Rakennuksien aiheuttamat päästöt ovat 30 %. Kotitalousjätteiden kierrätys on tällä hetkellä vain 43 %. Euroopassa rakentaminen kuluttaa enemmän raaka-aineita kuin mikään muu teollisuuden ala, noin 50 % raaka-aineista painoprosentteina mitattuna. Rakentamisessa ja purkamisessa jätteistä syntyy 40–50 %. Kiertotalouden merkitys rakennetussa ympäristössä kasvaa merkittävästi.” Kiertotalous ja jätteiden käsittely on jo nyt toimialan suuria kysymyksiä. Tämä tarjoaa tilaa kokonaan uuden tyyppisille liiketoimintamalleille.

”Rakennukset, ja niissä hyödynnettävä tekniikka ja teknologia monimutkaistuvat ja erikoistuvat. Rakennusalan innovaatiot edellyttävät yhteistyötä ja rakentamisen laatu syntyy rakennetun systeemin, ei pelkästään yksittäisten komponenttien, laadusta. Rakennesuunnitteluvaiheessa monet mahdollisuudet on jo hukattu. Myös materiaalien käytön hiili- ja ympäristövaikutusten sisäistämisessä ja kiertotalousajattelussa on vielä sarkaa.” Moderni rakentaminen on muutakin kuin tilojen tuottamista. Digitalisaatio, rakennusten sisältämät teknologiat ja käyttötarkoitusten joustavuuden vaatimukset ovat mahdollisuuksia, joiden avulla voidaan parantaa rakennetun ympäristön hiilijalanjälkeä.

Kuten voidaan havaita, ROTI-raportti kertoo muuttuvasta rakentamisesta, jossa vastuullisuudella on johtava rooli. Kerro omalla viestinnälläsi yhtiösi vahvuuksista ja hanki kilpailuetua, joka näkyy viivan alla.