Rakennusalan suhdanneryhmä (Raksu) arvioi syksyn raportissaan, että rakentamisen tila on niin kiihtynyt, että toimialaa uhkaa ylikuumentuminen. Asuntoaloitusten vuosisumma oli kohonnut kesäkuun lopussa yli 48 tuhanteen asuntoon. Myös ensi vuonna asuntoja arvioidaan aloitettavan rakentaa 35 000–37 0000 kappaletta. Määrä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Samalla kun rakentaminen kiihtyy, niin rakentamisen hinta on noussut selvästi yli inflaatiokehityksen. Rakennustarvikkeista eniten ovat kallistuneet teräs ja puutavara, joista jälkimmäisen hinta on noussut yli 67% vuoden takaisesta. Infrarakentamisen puolella taasen öljyn maailmanmarkkinahinnan nousu näkyy hinnoissa.

Rakentaminen keskittyy nyt voimakkaasti Etelä-Suomen kasvukeskuksiin. Yli puolet aloituksista tehdään pk-seutu, Turku, Tampere –akselilla. Keskittyminen on johtanut myös työvoimapulaan, jossa esimerkiksi työmaajohtajien puute johtaa projektien hidastumisiin.

Kustannusnousu ja työvoimapula ovat kiristäneet alan jo valmiiksi tiukkaa kilpailua. Kun kilpaillaan uusista kohteista sekä niukoista työvoimaresursseista, on yhtiön maineella suuri merkitys. Maineen hallintaan tarvitaankin uusia, toimialan vielä vähän käyttämiä kilpailukeinoja. Yksi näistä on vastuullinen rakentaminen. Oma vastuullisuusstrategia, aidot teot ja niistä oikeanlainen viestintä luovat yhtiölle kykyä kestää kilpailua muutenkin kuin vain hinnalla tai katetuoton pienenemisellä. Ota yhteyttä. Luodaan vastuullisuudesta kilpailuetu, joka kestää kuumemmatkin markkinatilanteet.